Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kortenberg: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kortenberg

De Walsplein 30
3070 Kortenberg
tel02/755 22 00

Subsidie voor een groendak

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt volgend subsidiebedrag verstrekt voor de aanleg van een groendak, onafhankelijk van de gedane investeringen: 31 euro per m² groendak dat aangelegd wordt met een maximum van € 250.

Voorwaarden
  • Onderhavig reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak op een woning of bijgebouw, voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen, en voor zoverre het groendak aangelegd wordt door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen).
  • De subsidie kan slechts éénmaal worden aangevraagd door de volle eigenaars of volle mede-eigenaars, ieder voor hun deel, of aan de huurder of vruchtgebruiker (indien deze laatste schriftelijk toelating heeft van de eigenaars) en kan alleen toegekend worden aan gebouwen waarvoor een bouwvergunning verkregen werd.
  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen op het formulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kortenberg:
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg premie premies