Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kortrijk: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kortrijk

Grote Markt 54
8500 Kortrijk
tel1777

Premie voor kleine landschapselementen

Het stadsbestuur van Kortrijk voorziet, in uitvoering van haar Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP), een premie voor de aanplant, de aanleg en/of het onderhoud van kleine landschapselementen (K.L.E.) om de eigenheid van het landelijke gebied te behouden.

Aanleg van kleine landschapselementen

 • De premie wordt verleend op de aankoop van bepaalde plantpakketten, met een maximum van vijf pakketten per aanvrager en per jaar.
 • De aanvraag dient in overeenstemming te zijn aan de bestaande wetgeving, reglementering en plaatselijke gebruiken, in het bijzonder ook voor wat betreft de te respecteren afstanden der beplantingen.
 • De premie wordt toegestaan, voor zover de poel beantwoordt aan volgende voorwaarden:
  • de poel moet, behoudens bij uitzonderlijke weersomstandigheden, permanent water bevatten;
  • uit de poel wordt geen water onttrokken tenzij voor het drenken van vee dat zich op de aan de drinkput grenzende weilanden bevindt en voor het blussen;
  • de poel wordt voor minstens 2/3 van zijn omtrek omrasterd;
  • minstens 1 zijde van de poel, zo mogelijk steeds die zijde die gericht is naar het zuiden, wordt zacht glooiend afgewerkt;
  • het water uit de put wordt niet gebruikt voor het spoelen van (sproei)tanks;
  • een strook van 2 meter rondom de poel wordt niet bemest of besproeid met biociden; 
  • het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden.

Bedrag van de premie
De premie op de aankoop der pakketten wordt aan de aanvrager uitbetaald na controle van de aanplantingen door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Het bedrag van de premie is gelijk aan de aankoopprijs (betaald bij afhaling) verminderd met 5,00 euro per pakket. Het bedrag van de premie voor hoogstamfruitbomen is gelijk aan 10 € per boom. (min. 5 bomen).

Voor het aanleggen van een veedrinkpoel wordt een premie voorzien van:

 • 75 euro voor een poel vanaf 25 m² tot en met 50 m²;
 • 150 euro voor een poel groter dan 50 m²

Onderhoud van kleine landschapselementen
Navolgend onderhoud wordt betoelaagd:

 • een onderhoudssnoei van hagen met een totale lengte van minimaal 50 meter: 0,5 euro per lopende meter, de premie kan om de twee jaar opnieuw aangevraagd worden;
 • een onderhoudssnoei van houtkanten met een totale lengte van minimaal 50 meter: 1,50 euro per lopende meter, de premie kan om de vijf jaar opnieuw aangevraagd worden;
 • het knotten van een knotboom: 12,50 euro per boom, minimaal 5 knotbomen per aanvraag, de premie kan om de vijf jaar opnieuw aangevraagd worden;
 • voor het ruimen van een veedrinkpoel:
  • 75 euro voor een poel vanaf de 25 m² tot en met 50 m².
  • 150 euro voor een poel groter dan 50 m².

De premie voor het ruimen van een veedrinkpoel wordt toegekend voor zover de werken beantwoorden aan navolgende voorwaarden:

 • de poel heeft zijn originele grootte behouden na de ruimingswerken;
 • de poel moet, behoudens bij uitzonderlijke weersomstandigheden, permanent water bevatten;
 • het ruimen moet gebeuren in de periode oktober tot december.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kortrijk:
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk premie premies