Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kortrijk: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kortrijk

Grote Markt 54
8500 Kortrijk
tel1777

Subsidie voor een hemelwaterput

Voorwaarden

 • Er wordt een premie verleend voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie, voor zover de aanleg en het in gebruik nemen niet verplicht wordt door een gewestelijke, lokale of andere regelgeving.
 • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. Wanneer het gaat om vernieuwbouw of een grondige renovatie met een stedenbouwkundige vergunning dan kan de premie NIET worden toegekend.
 • De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een woning, gelegen op het grondgebied Kortrijk, toegekend.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5000l.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden met hemelwater en met drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
 • De hemelwaterinstallatie is gebouwd na 31 maart 2014 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Bedrag van de premie

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt € 500.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kortrijk:
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk premie premies