Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kuurne: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kuurne

Marktplein 9
8520 Kuurne
tel056/73 71 11

Subsidie voor een groendak

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt, met een maximaal totaalbedrag van 2.000 euro. Indien de aanlegkosten van het groendak, inclusief btw, lager zijn dan 31 euro per vierkante meter wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

Voorwaarden
  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een  gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen).
  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient voor het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen worden toegekend voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.
  • Het aan te leggen groendak heeft een minimale oppervlakte van 10 m².

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kuurne:
Kuurne
Kuurne
Kuurne
Kuurne
Kuurne
Kuurne premie premies