Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kuurne: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kuurne

Marktplein 9
8520 Kuurne
tel056/73 71 11

Subsidie voor een hakselaar

Voorwaarden

 • De gemeentelijke betoelaging wordt enkel berekend op voorlegging van de factuur.
 • De premie wordt enkel toegekend op voorlegging van een aankoopfactuur van een nieuwe, (niet-tweedehands) hakselmachine bij een beroeps-handelaar, daterend na 30 juni 2014 en mits het ondertekenen van een verklaring op erewoord van de aanvrager dat hij/zij de hakselmachine zelf zal gebruiken in de eigen tuin.
 • De aankoopfactuur dient het type van aangekochte machine te vermelden.
 • De aanvrager dient op het ogenblik van de aanvraag:
  • inwoner te zijn van de Gemeente Kuurne in geval van een particulier.
  • gevestigd of gehuisvest te zijn in Kuurne in geval van een vereniging.
 • Het aangekochte toestel dient aangewend te worden op de terreinen te Kuurne behorende bij de woning of vestiging van de aanvrager. Er kan per woning of vestiging met bijhorende terreinen enkel één hakselmachine worden betoelaagd.
 • De betoelaging is eenmalig voor de duur van 10 jaar per toestel.

Bedrag van de premie

 • Binnen de voorziene kredieten verleent de gemeente vanaf 1 juli 2014 een toelage bij aankoop van een hakselmachine zijnde € 25,00 bij iedere volle schijf van € 200,00 van de aankoopprijs (BTW niet inbegrepen).
 • De betoelaging bedraagt maximaal € 125,00 per hakselmachine.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kuurne:
Kuurne
Kuurne
Kuurne
Kuurne premie premies