Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lebbeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lebbeke

Flor Hofmanslaan 1
9280 Lebbeke
tel052/46 82 00

Premie voor een groendak

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen).
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van de onroerende goederen waarop de aanleg gebeurt, dient de eigenaar het subsidieaanvraagformulier mee te ondertekenen.
  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. Hierbij dient eventueel de nodige stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt, met een maximum van 1.000,00 euro per woning. Indien de aanlegkosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lebbeke:
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke premie premies