Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lebbeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lebbeke

Flor Hofmanslaan 1
9280 Lebbeke
tel052/46 82 00

Subsidie voor kleine landschapselementen

Bedrag van de premie

Voor aanplant of aanleg kunnen volgende toelagen worden versterkt :

  • Voor een haag, heg of houtkant: € 0.50 per plant. De aanplanting dient een lengte van minimaal 20 m te hebben. De plantafstanden zijn: 0,2 tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en in houtkanten het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm.
  • Voor een bomenrij: aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed: € 10 per boom. Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm.
  • Aanplant van niet-bewortelde poten: € 2.50 per stuk. De poten hebben ter hoogte van het maaiveld een stamomtrek van minstens 25 cm. De lengte van de poten dient begrepen te zijn tussen 2,5 meter en 3 meter. De plantdiepte bedraagt ± 0,5 meter. De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen, en 5 tot 7 meter voor knotbomen. De aanplanting betreft minstens 10 bomen voor beworteld plantgoed en 20 bomen voor poten.
  • Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
  • Voor hoogstammige vruchtbomen: € 10 per boom; de aanplant betreft minstens 10 bomen.
  • Voor de aanleg van een drinkpoel voor vee, met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van minimaal 40 m²: €/m³ 5. De oevers van de poel dienen trapsgewijze of glooiend te worden aangelegd, in de eerste plaats voor wat de noordelijke oeverzone betreft. De maximale waterdiepte bedraagt 1,5 meter. Het uitzetten van vissen in de poel is verboden. De aanvrager verbindt er zich toe geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in een straal van 3 meter, gemeten vanaf de rand van de poel.

Voor onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:

  • voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 20 meter: € 0.50 per lopende meter; de toelage is om de 2 jaar of meer toerekenbaar.
  • voor een onderhoudssnoei van een heg of een houtkant met een lengte van minimaal 50 meter: € 1,50 per lopende meter; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
  • voor het knotten van een knotbomerij : € 7,50 per boom; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. De toelage is pas verkrijgbaar vanaf het vijfde jaar na de aanplanting. Het knotten dient te gebeuren tussen 25 november en 5 maart en bij een temperatuur die niet lager mag zijn dan 3°C.
  • voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel: € 75. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lebbeke:
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke premie premies