Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Leuven: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Leuven

Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
tel016/27 26 50

Inbraakpreventiepremie

Binnen de perken van de beschikbare budgetten kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen voor de installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van een woning gelegen op het grondgebied van de stad Leuven.

Voorwaarden

  • De premie wordt toegekend en uitbetaald aan de aanvrager. De aanvrager is:
    • of de huurder van de woning die er zijn domicilie heeft,
    • of de eigenaar van de woning.
  • Er kan per woning slechts éénmaal een premie worden toegekend.
  • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de hele woning en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verminderen. Dit houdt in dat alle gevelopeningen zoals deuren, ramen, keldergaten, lichtkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten die directe toegang verschaffen tot de woning moeten worden beveiligd zoals voorgesteld door de adviseur die onder meer rekening houdt met de actuele modus operandi.
  • Voor een premie komen alle maatregelen in aanmerking die voldoen aan de voorwaarden die de adviseur tijdens het advies ter preventie van inbraak formuleerde.
  • Maatregelen ter beveiliging van garages en /of bijgebouwen, worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie indien de garage en/of bijgebouw is aangebouwd en er een directe toegangsdeur is tussen de garage/bijgebouw en de woning.
  • De premie wordt niet toegekend voor de aankoop en/of installatie van elektronische detectiesystemen of camerabewaking. Andere elektronische beveiligingssystemen ter beveiliging van gevelopeningen (zoals elektrische sloten, toegangscontrolesystemen, motorisatie van garagepoorten, …) komen wel in aanmerking.


Premiebedrag

De premie bedraagt 1/3 van de aankoop- en/of installatiekosten, exclusief BTW, met een maximum van € 350 per woning.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Leuven:
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven premie premies