Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Liedekerke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Liedekerke

Opperstraat 31
1770 Liedekerke
tel053/64 55 11

Premie voor een groendak

Het gemeentebestuur verleent een premie voor het aanleggen van een groendak. De premie van de gemeente is cumuleerbaar met:

 • de subsidie van het Vlaams gewest voor de aanleg van groendaken;
 • de subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor de aanleg van groendaken.


Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor een premie moet het groendak voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:
  • gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente;
  • een permanent en definitief karakter hebben;
  • de aanleg is niet verplicht door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Het realiseren van het project moet overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • De premie kan slechts toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 1999-05-18 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • Voor hetzelfde project of onderdeel ervan kan slechts één maal een premie worden verleend.
 • De begunstigde van een premie heeft de verplichting de installatie gedurende vijftien jaar in stand te houden en goed te beheren.


Premiebedrag
De premie voor de aanleg van een groendak bedraagt, onafhankelijk van de gedane investeringen 15 euro per vierkante meter gerealiseerd groendak.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Liedekerke:
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke premie premies