Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Liedekerke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Liedekerke

Opperstraat 31
1770 Liedekerke
tel053/64 55 11

Subsidie voor een hemelwaterput

Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor een premie moeten de hemelwaterinstallatie voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:
  • gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente;
  • gebouwd zijn volgens de code van goede praktijkvoor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen;
  • een permanent en definitief karakter hebben;
  • de aanleg is niet verplicht door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Het realiseren van het project moet overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • De premie kan slechts toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 1999-05-18 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • Voor hetzelfde project of onderdeel ervan kan slechts één maal een premie worden verleend.
 • De begunstigde van een premie heeft de verplichting de installatie gedurende vijftien jaar in stand te houden en goed te beheren.
 • Het volume van de hemelwaterput moet in verhouding staan tot de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3 000 liter. Het water opgevangen in de hemelwaterput wordt hergebruikt door middel van een vaste pompinstallatie. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Op de hemelwaterinstallatie moet minstens één WCspoelbak of wasmachine aangesloten zijn. Als een buitenkraantje op de hemelwaterinstallatie is aangesloten, moet duidelijk vermeld staan dat het geen drinkwater is.
 • Er mag geen directe verbinding bestaan tussen het drinkwaternet en het leidingennet voor hemelwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop mag ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden rioolstelsel aanwezig is, mag de overloop aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Wanneer deze voorzieningen niet aanwezig zijn, mag de overloop met een afzonderlijke leiding aangesloten worden op de openbare riolering.
 • De premie is enkel geldig voor eengezinswoningen opgetrokken voor 7 september 1999.

Bedrag van de premie

 • 250 euro voor een hemelwaterinstallatie (of behoud huidige gemeentelijke bijdrage)
 • 25/50 euro voor bijkomende aansluitpunten 25 euro verlaagd per aansluitpunt

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Liedekerke:
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke premie premies