Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lint: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lint

Koning Albertstraat 41
2547 Lint
tel03/460 13 36

Subsidie voor dakisolatie en hoogrendementsbeglazing

Binnen de daartoe op de goedgekeurde begroting voorziene kredieten zal het gemeentebestuur een subsidie verlenen voor de uitvoering van volgende werken:

Hoogrendementsbeglazing bij bestaande gebouwen
Aanvullend op de premie van de distributienetbeheerder voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing geeft het gemeentebestuur een premie die ¼ bedraagt van de premie van de distributienetbeheerder. De aanvullende premie kan nooit meer zijn dan ¼ van het maximaal voorziene subsidie bedrag van de distributienetbeheerder.

Dakisolatie bij bestaande gebouwen.
Aanvullend op de premie van de distributienetbeheerder voor de plaatsing van dakisolatie door een geregistreerde aannemer geeft het gemeentebestuur een premie die ¼ bedraagt van de premie van de distributienetbeheerder. De aanvullende premie kan nooit meer zijn dan ¼ van het maximaal voorziene subsidie bedrag van de distributienetbeheerder.

Voorwaarden

 • De te betoelagen werken moeten uitgevoerd worden in een gebouw:
  • dat gelegen is in Lint;
  • dat permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning;
  • dat geplaatst is met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde en geregistreerde aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap. Dakisolatie mag ook zelf geplaatst worden volgens de regels van de kunst. De aanvrager voegt bij het aanvraagformulier de aankoopfactuur.
 • De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.
 • Inwoners van Lint die al een subsidie voor een zonne-installatie hebben ontvangen kunnen geen beroep meer doen op de subsidie voor dakisolatie. Zij worden verondersteld om voldoende dakisolatie te hebben, gelet op de voorwaarde die in 2010 opgelegd werd in het subsidiereglement voor de plaatsing van een zonne-installatie.
 • Er kunnen enkel subsidies worden uitbetaald voor werken gefactureerd na 1 januari 2012.
 • De eigenaar van het gebouw mag geen rechtspersoon zijn.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lint:
Lint
Lint
Lint
Lint
Lint
Lint premie premies