Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lo-Reninge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lo-Reninge

Markt 11
8647 Lo-Reninge
tel058/28 80 20

Subsidie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor het onderhoud van kleine landschapselementen.
 
Voorwaarden
  • Als betoelaagde kleine landschapselementen komen in aanmerking: inheemse loofbomen van minimaal 40 cm stamomtrek op 1,5 m die regelmatig geknot worden, met een tussenperiode van 5 ŗ 10 jaar.
  • De subsidie voor onderhoud is niet toekenbaar voor sierbeplanting, enkel voor streekeigen bomen en struiken.
  • Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd.
  • Gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd.
  • Het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren. Het knotten is enkel toegelaten wanneer de boom in winterrust is.
  • De boom moet minimum 40 cm omtrek hebben op 1,5 m hoogte, om voor betoelaging in aanmerking te komen. 
  • De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met en te verlopen volgens de van toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken. De beheerswerken dienen uitgevoerd te worden volgens de code van goede praktijk en in functie van een optimale ontwikkeling van het landschapselement.
Bedrag van de subsidie
Voor het knotten van een knotboom: 6,25 Euro per boom, minimaal 3 knotbomen per aanvraag; de subsidie is om de 5 jaar of meer toekenbaar. De betoelaging wordt per aanvrager en per jaar beperkt tot een plafond van 248 Euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lo-Reninge:
Lo-Reninge
Lo-Reninge
Lo-Reninge premie premies