Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lochristi: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lochristi

Dorp-West 52
9080 Lochristi
tel09/326 88 00

Premie voor gevelbeplanting

Voorwaarden

  • het uitbreken van de verharding van het voetpad mag enkel uitgevoerd worden door de gemeentelijke diensten. Er worden daarvoor geen kosten aangerekend aan de aanvrager.
  • het uitbreken van de verharding van het voetpad mag enkel gebeuren over een breedte van maximaal 0,30 m vanaf de voorgevellijn.
  • meerdere tegels naast elkaar uitbreken mag, maar met een maximumlengte van 0,60 m.
  • een gevelbeplanting kan aangelegd worden indien het voetpad over een breedte van minstens 1,50 m vrij is (fietspad niet inbegrepen), zodat na aanleg de resterende vrije doorgang voor voetgangers minstens 1,20 m bedraagt. Wanneer deze vrije doorgang van 1,20 m niet gerealiseerd kan worden, kan het college van burgemeester en schepenen op basis van een gemotiveerde aanvraag en mits gunstig advies van de technische dienst hierop een afwijking toestaan.
  • De gevelbeplanting moet aangepast zijn. Stekelige of doornige en/of hoog en breed uitgroeiende planten moeten worden vermeden. De beplanting moet steeds bestaan uit een vaste beplanting.
  • Het onderhoud van de gevelbeplanting en van de verharding er rond is ten laste van de vergunninghouder. Het onderhoud moet zodanig gebeuren dat de gevelbeplanting en de verharding er rond geen hinder of gevaar opleveren voor voetganger of verkeer. Voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen en moeten zodanig onderhouden worden zodat de vereiste minimale vrije doorgang tot op een hoogte van 2 m (manshoogte) gevrijwaard blijft. Alle dood of levend materiaal in de beplanting verwerkt, blijft eigendom van de vergunninghouder. Het college van burgemeester en schepenen kan slecht onderhouden en niet-reglementaire gevelbeplantingen laten verwijderen op kosten van de vergunninghouder. Daarbij zal de vergunning ingetrokken worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lochristi:
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi premie premies