Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lochristi: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lochristi

Dorp-West 52
9080 Lochristi
tel09/326 88 00

Premie voor zonneboilers

Voorwaarden

 • Enkel installaties die geplaatst worden in regelmatig vergunde woningen, bijgebouwen, lokalen of bedrijfsgebouwen en die volledig op het grondgebied van de gemeente Lochristi liggen komen in aanmerking. De subsidie kan enkel verkregen worden bij bestaande gebouwen en niet bij nieuwbouw. Onder bestaande gebouwen wordt verstaan, gebouwen ouder dan 5 jaar.
 • De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend:
  • de eigenaar van het gebouw,
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
 • De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande regelgeving, codes van goede praktijk en regels van goed vakmanschap.
 • De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Bij de aanvraag dient een kopie van de facturen gevoegd te worden. De aanvraag moet ingediend worden nadat de installatie volledig uitgevoerd is, en ten laatste één jaar na de aanleg van de installatie.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet minstens 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. Om dit te controleren wordt door het gemeentebestuur een bevoegd persoon aangeduid. Deze persoon moet toegang krijgen tot de installatie. Bijkomende controles buiten de eerste controle na opstart zullen beperkt blijven tot het strikte minimum, enkel indien er aanleiding toe is en dit nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van dit bijkomend bezoek en de motivering. Indien aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, zal van de toelagetrekkers een terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende periode, te rekenen vanaf de vaststelling van de feiten. Indien de aanvrager van de subsidie ook huurder is van het betreffende gebouw, en de huurovereenkomst houdt op te bestaan binnen de 10 jaar na toekenning van de subsidie, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • ofwel wordt de eigenaar van het gebouw ook eigenaar van de installatie. Op hem zijn dan de bepalingen van dit artikel van toepassing;
  • ofwel wordt de installatie door de huurder meegenomen naar een nieuw adres. In dat geval blijven de bepalingen van dit artikel voor hem van toepassing. Bij verhuis binnen de gemeente dient de installatie wel binnen een redelijke termijn te worden heropgestart.

Bedrag van de premie

 • De subsidie bedraagt 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW), met een maximum van 500,00 euro per adres.

 

Artikel 2:

Enkel installaties die geplaatst worden in regelmatig vergunde woningen, bijgebouwen, lokalen of bedrijfsgebouwen en die volledig op het grondgebied van de gemeente Lochristi liggen komen in aanmerking.

 

De subsidie kan enkel verkregen worden bij bestaande gebouwen en niet bij nieuwbouw. Onder bestaande gebouwen wordt verstaan, gebouwen ouder dan 5 jaar.

 

Artikel 3:

De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend:

-       de eigenaar van het gebouw,

-       de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.

 

Artikel 4:

De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande regelgeving, codes van goede praktijk en regels van goed vakmanschap.

 

Artikel 5:

De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Bij de aanvraag dient een kopie van de facturen gevoegd te worden.

De aanvraag moet ingediend worden nadat de installatie volledig uitgevoerd is, en ten laatste één jaar na de aanleg van de installatie.

 

Artikel 6:

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet minstens 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. Om dit te controleren wordt door het gemeentebestuur een bevoegd persoon aangeduid. Deze persoon moet toegang krijgen tot de installatie. Bijkomende controles buiten de eerste controle na opstart zullen beperkt blijven tot het strikte minimum, enkel indien er aanleiding toe is en dit nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van dit bijkomend bezoek en de motivering.
Indien aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, zal van de toelagetrekkers een terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende periode, te rekenen vanaf de vaststelling van de feiten.

Indien de aanvrager van de subsidie ook huurder is van het betreffende gebouw, en de huurovereenkomst houdt op te bestaan binnen de 10 jaar na toekenning van de subsidie, dan zijn er twee mogelijkheden:

-       ofwel wordt de eigenaar van het gebouw ook eigenaar van de installatie. Op hem zijn dan de bepalingen van dit artikel van toepassing;

-       ofwel wordt de installatie door de huurder meegenomen naar een nieuw adres. In dat geval blijven de bepalingen van dit artikel voor hem van toepassing. Bij verhuis binnen de gemeente dient de installatie wel binnen een redelijke termijn te worden heropgestart.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lochristi:
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi premie premies