Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lommel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lommel

Hertog Janplein 1
3920 Lommel
tel011/39 97 99

Premie voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks

Voorwaarden

 • De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Lommel.
 • De verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, dient te zijn aangepast aan een andere brandstof dan stookolie.
 • De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie en de tank mag niet voor commerciële doeleinden zijn gebruikt.
 • Het verwijderen omvat:
  • Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het
   decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn
   uitvoeringsbesluiten.
  • Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat
   het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig
   inert materiaal.
 • Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Bedrag van de premie

 • De premie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 200 € indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve.
 • De premie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 150 € indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst.
 • Het bedrag van de premie is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kanslechts één maal per woning worden toegekend.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lommel:
Lommel
Lommel
Lommel
Lommel
Lommel
Lommel premie premies