Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lubbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lubbeek

Gellenberg 16
3210 Lubbeek
tel016/47 97 00

Subsidie voor een scheiding van afval- en hemelwater

Binnen de perken van de jaarlijkse voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent de gemeente Lubbeek een subsidie voor de scheiding van afval- en hemelwater op privédomein. De subsidie bedraagt maximum 425 € afhankelijk van de hoogte van de bewezen kosten.

Voorwaarden
  • De installatie van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaalt de code van goede praktijk.
  • De installatie dient te voldoen aan het reglement ‘ Rioleringsdiensten’ van 13 juni 2008 van RIOBRA.
  • De installatie dient een permanent karakter te hebben.
  • Het hemelwater dient afgeleid te worden naar bij voorkeur een hemelwaterinstallatie met hergebruik.
  • Het niet hergebruikte hemelwater dient indien mogelijk naar een infiltratievoorziening afgeleid te worden of indien dit niet mogelijk is naar een natuurlijke afvoerweg voor hemelwater, een oppervlaktewater of in laatste instantie naar een RWA-leiding. 
  • De maximale afkoppeling van 100% van het dakoppervlakte en de verharde oppervlakte wordt bereikt.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lubbeek:
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek premie premies