Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lubbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lubbeek

Gellenberg 16
3210 Lubbeek
tel016/47 97 00

Subsidie voor kleine landschapselementen

Het aanplanten, de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen wordt door het gemeentebestuur gesubsidieerd via de daartoe goedgekeurde begrotingskredieten.
 
Voorwaarden
Voor de aanplant van een haag. De nieuwe haag:
 • heeft een aaneengesloten lengte van minstens 25m00
 • bevat minstens 4 planten per lopende meter
 • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
Voor het onderhoud van een haag. De bestaande haag:
 • heeft een hoogte van min. 1m25, een breedte van min. 0m25 en een aaneengesloten lengte van 25m00 
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst 
 • Het onderhoud gebeurt:
  • minstens 1 keer per jaar, maximum 2 keer per jaar.
  • in de periode van 1 september tot 1 maart
  • volgens de code van goede natuurpraktijk
Voor de aanplant van een heg. De nieuwe heg:
 • heeft een aaneengesloten lengte van minstens 25m00
 • bevat minstens 2 planten per lopende meter
 • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst 
Voor het onderhoud van een heg. De bestaande heg:
 • heeft een hoogte van min. 2m00, een breedte van min. 1m00 en een aaneengesloten lengte van 50m00
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Het onderhoud gebeurt:
  • om de 3 tot 20 jaar
  • in de periode van 1 september tot 1 maart
  • volgens de code van goede natuurpraktijk
Voor de aanplant van een houtkant. Een nieuwe houtkant:
 • heeft een aaneengesloten lengte van min. 25m00 en een breedte van min. 5m00
 • gebeurt in driehoeksverband met minstens 3 planten per 2 vierkante meter
 • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
Voor het onderhoud van een houtkant. De bestaande houtkant:
 • heeft een minimumleeftijd van 10 jaar;
 • heeft een aaneengesloten lengte van min. 25m00, een breedte van min. 5m00 en max. 10m00
 • bevat minstens 2 planten per 3 vierkante meter
 • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Het onderhoud gebeurt:
  • om de 5 tot 20 jaar (afhankelijk van de soorten)
  • in de periode van 1 november tot 1 maart, het takhout dient voor 15 maart verwijderd te worden
  • over een maximum aaneengesloten lengte van 50m00 en niet meer dan 25% van de totale lengte
  • volgens de code van goede natuurpraktijk
Voor de aanplant van een bomenrij. Een nieuwe bomenrij:
 • bestaat uit min. 10 bomen. De afstand tussen 2 bomen bedraagt voor knotbomen min. 5m00, voor hoogstambomen min. 8m00
 • bestaat uit plantgoed met een minimum stamomtrek van 8 cm.
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
Voor het onderhoud van een bomenrij. Enkel geldig voor knotbomenrijen. Een bestaande knotbomenrij:
 • heeft een minimumleeftijd van 5 jaar
 • telt min. 10 bomen
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst 
 • Het onderhoud gebeurt:
  • na de bladval tot 1 maart, het takhout dient voor 15 maart verwijderd te worden 
  • 1ste 5 jaar: 2*/jaar: vormsnoei zowel in winter als zomer
  • niet bij vorst strenger dan 5įC
  • volgens de code van goede natuurpraktijk
Voor de aanleg van een poel. Een nieuwe poel:
 • heeft een grootte tussen 50 en 200 m≤ en een diepte van minstens 1m00 en hoogstens 2m00 
 • heeft minstens 1 oever, zijnde de naar het zuiden gerichte oever die zacht glooiend is. De hellingsgraad is minder dan 15į
 • heeft als functie veedrenkplaats en/of amfibieŽnpoel. Er mag geen water uit de poel onttrokken worden voor andere doeleinden dan deze.
 • De aanleg gebeurt: in de periode van 1 augustus tot 1 november
 • Het uitzetten van watervogels en gelijk welke vissoort evenals het aanplanten van beplanting is verboden
Het onderhoud van een poel. Een bestaande poel:
 • heeft een grootte tussen 50 en 200 m≤ en een diepte van minstens 1m00 en hoogstens 2m00
 • behoudt zijn oorspronkelijk grootte en diepte na de ruimingswerken (slib en plantenafval)
 • Het onderhoud gebeurt:
  • gespreid over 2 jaar
  • om de 3 tot 7 jaar
  • in de periode van 1 augustus tot 1 november
  • volgens de code van goede natuurpraktijk
Voor de aanplant van een hoogstamboomgaard. Een bestaande hoogstamboomgaard:
 • bestaat uit min. 10 bomen. De plantafstand tussen 2 bomen bedraagt voor 
  • kerselaars: 12m
  • appelaars: 10m
  • notelaars en perelaars: 8m
  • pruimelaars & kriekelaars: 7 m
 • bestaat uit plantgoed met een minimum stamomtrek van 8/10 cm.
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
Voor het onderhoud van een hoogstamboomgaard. Een bestaande hoogstamboomgaard:
 • bestaat uit min. 10 bomen.
 • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst 
 • Het onderhoud gebeurt:
  • jaarlijks
  • voor kerselaars & pruimelaars: in de periode van 1 juli tot 1 oktober
  • voor appelaars en perelaars: in de periode van 1 februari tot 1 mei 
  • voor notelaars: in de periode van 1 juni tot 1 september (enkel door hout uit boom halen)
  • volgens de code van goede natuurpraktijk
Bedrag van de subsidie 
 • Aanleg haag: 1.5 euro/lopende meter
 • Onderhoud haag: 0.85 ero/lopende meter, 1 keer per jaar toekenbaar
 • Aanleg heg: 1 euro/lopende meter
 • Onderhoud heg: 0.75 euro/lopende meter, 1 keer per 3 jaar toekenbaar
 • Aanleg houtkant: 0.25 m≤
 • Onderhoud houtkant: 0.85 euro/m≤, 1 keer per 7 jaar toekenbaar
 • Aanleg bomenrij: 8 euro per boom
 • Onderhoud knotbomenrij: 5 euro per boom, 1 keer per 5 jaar toekenbaar
 • Aanleg poel (50-100 m≤): 275
 • Onderhoud poel (50-100m≤): 137.5 euro, 1 keer per 3 jaar toekenbaar
 • Aanleg poel (+100 m≤): 325 euro
 • Onderhoud poel (+100 m≤): 162.5 euro, 1 keer per 3 jaar toekenbaar
 • Aanleg boomgaard: 8 euro per boom
 • Onderhoud boomgaard: 3 euro/boom, 1 keer per jaar toekenbaar
Het maximum totaalbedrag per jaar per aanvrager bedraagt 500 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lubbeek:
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek
Lubbeek premie premies