Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Machelen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Machelen

Woluwestraat 1
1830 Machelen
tel02/254 12 11

Subsidie voor een groendak

Voorwaarden

  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde budgetten wordt een subsidie verleend van maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Het maximum subsidiebedrag bedraagt 620 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Machelen:
Machelen
Machelen
Machelen
Machelen
Machelen premie premies