Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Meeuwen-Gruitrode: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Meeuwen-Gruitrode

Dorpstraat 44
3670 Meeuwen-Gruitrode
tel011/79 01 70

Premie voor de sanering van een buiten gebruik gestelde stookolietank

De gemeente Meeuwen-Gruitrode verleent een premie voor de sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks indien:

 • de tank gelegen is op het grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode;
 • de tank deel uitmaakt(e) van een verwarmingsinstallatie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;
 • de tank uitsluitend gebruikt werd voor de opslag van stookolie;
 • het saneren gebeurt volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.


Algemene aandachtspunten

 • De tank werd gesaneerd vanaf 1 januari 2007.
 • De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per tank toegekend worden.
 • De premie is onafhankelijk van het inhoudsvolume of het materiaal van de tank en van de kostprijs van de sanering.
 • De premie wordt toegekend aan de eigenaar van de woning of aan de gebruiker van de tank, mits deze een schriftelijke toestemming kan voorleggen waarin de eigenaar:
 • zijn/haar rechten op de premie overdraagt aan de gebruiker;
 • instemt met de uit te voeren sanering.


Bepaling subsidie
De subsidie voor de sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks bedraagt :

 • voor het ledigen, reinigen en opvullen van een boven- of ondergrondse tank 100,00 €
 • voor het verwijderen (ipv het opvullen)
 • van een bovengrondse tank + 50,00 € (150,00 €)
 • van een ondergrondse tank + 100,00 € (200,00 €)

Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de tank moet worden overgegaan tot opvulling van de tank
met zand, schuim of een ander inert materiaal.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Meeuwen-Gruitrode:
Meeuwen-Gruitrode
Meeuwen-Gruitrode
Meeuwen-Gruitrode
Meeuwen-Gruitrode
Meeuwen-Gruitrode
Meeuwen-Gruitrode premie premies