Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Merelbeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
tel09/210 32 11

Premie voor een groendak

Voorwaarden

  • Het groendak moet in Merelbeke gelegen zijn.
  • Het groendak moet een permanent karakter hebben en minstens 15 jaar in goede staat worden gehouden.
  • Het groendak bestaat minimum uit 6 m² groenoppervlakte.
  • Enkel privaat-rechterlijke rechtspersonen komen in aanmerking voor de premie.
  • Het hemelwater van het groendak moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening of oppervlaktewater. Enkel bij afwezigheid van deze mogelijkheden mag afgevoerd worden naar de riolering.
  • Mislukte aanplantingen of werken moeten worden hersteld. Indien die niet gebeurt, zal de uitgekeerde premie worden teruggevorderd.
  • De werken voor het groendak moeten gebeuren overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen .
  • Het groendak moet voldoen aan het decreet houdende de organisatie op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen. 
  • Indien geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het groendak, dient een attest van een deskundige worden voorgelegd. Dit attest dient te bevestigen dat de draagkracht en de constructie van het dak technisch voldoen voor de aanleg van een groendak.
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van de onroerende goederen waarop de aanleg gebeurt, dient de eigenaar het premieaanvraagformulier mee te ondertekenen.

Bedrag van de premie

De gemeente keert een premie uit van 31,00 EUR per vierkante meter gerealiseerde groenoppervlakte met een maximumbedrag van 3.000,00 EUR per gebouw.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Merelbeke:
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke premie premies