Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Merelbeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
tel09/210 32 11

Premie voor een hemelwaterinstallatie

Voorwaarden

 • De hemelwaterinstallatie en het aangesloten gebouw moeten in Merelbeke gelegen zijn.
 • De hemelwaterinstallatie moet een permanent karakter hebben en geplaatst volgens de regels van de kunst.
 • De hemelwaterinstallatie wordt minimum 15 jaar in goede staat behouden.
 • De hemelwaterinstallatie is aangelegd na 31 december 2007, voor een bestaand gebouw of bij verbouwing (60% of meer van de buitenmuren wordt behouden) van een bestaand gebouw en de aanleg is niet verplicht volgens de gewestelijke en andere stedenbouwkundige verordeningen. Vraag dit vooraf na bij onze dienst stedenbouw.
 • De hemelwaterinstallatie is aangelegd na 31 december 2007 bij nieuwbouw of herbouw (minder dan 60% van de buitenmuren wordt behouden) van een gebouw en de aanleg is niet verplicht volgens de gewestelijke en andere stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten en andere. Vraag dit vooraf na bij onze dienst stedenbouw.
 • Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een toelage toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
 • De hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald in ‘krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
 • De overloop van de hemelwaterinstallatie wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of buffervoorziening op eigen terrein.
 • De hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan de technische voorwaarden van de gewestelijke en andere stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten en andere.
 • De hemelwaterput moet via een hemelwaterpomp of gravitair minstens aangesloten zijn op een toilet of een wasmachine.
 • Als toilet, wasmachine of ander toestel is aangesloten op leidingwater en hemelwater moet:
  • De toevoer voor hemelwater en leidingwater afzonderlijk uitgevoerd.
  • Beide toevoerleidingen een aparte afsluitkraan hebben.
 • Als toilet, wasmachine of ander toestel enkel is aangesloten op hemelwater moet de mogelijkheid worden voorzien dat bij leegstand van de hemelwaterput de put wordt gevuld met leidingwater zodat aangesloten toestellen op een normale manier kunnen verder werken.

Bedrag van de premie

De toelage is éénmalig voor hetzelfde gebouw en bedraagt 500,00 EUR. Indien de kostprijs lager is dan 500,00 EUR, bedraagt de toelage maximaal de kostprijs van de hemelwaterinstallatie.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Merelbeke:
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke premie premies