Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Merelbeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
tel09/210 32 11

Premie voor een infiltratievoorziening

Voorwaarden

  • De infiltratievoorziening en het aangesloten gebouw moeten in Merelbeke gelegen zijn.
  • De infiltratievoorziening moet een permanent karakter hebben en geplaatst zijn volgens de regels van de kunst.
  • De infiltratievoorziening wordt minimum 51 jaar in goede staat behouden.
  • De hemelwaterinstallatie is aangelegd na 31 december 2007 en de aanleg is niet verplicht volgens de gewestelijke en andere stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten en andere. 
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van het aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2m² bedragen per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte of verharding aangesloten. 
  • De infiltratievoorziening dient te voldoen aan de technische voorwaarden van de gewestelijke en andere stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten e.a.
  • De hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in 'krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt een éénmalig bedrag van 500 EUR dat het gemeentebestuur uitkeert aan een particulier, bedrijf, VZW of vereniging die een infiltratievoorziening heeft aangelegd.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Merelbeke:
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke
Merelbeke premie premies