Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Mortsel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Mortsel

Liersesteenweg 1
2640 Mortsel
tel03/444 17 17

Premie voor een regenwaterput

Voorwaarden

 • Stad Mortsel geeft een premie voor de aanleg en het gebruik van een regenwaterput bij bestaande woningen. Onder bestaande woningen wordt verstaan: een woning waarvan de bouwvergunning vóór 7 september 1999 werd afgeleverd.
 • Enkel werken uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer en gefactureerd na 1 januari 2014 komen in aanmerking voor betoelaging.
 • De eigenaar van het gebouw, de aanvrager van de subsidie of de bestemmeling van de facturen mogen geen rechtspersoon zijn.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen.
 • De toelage wordt enkel uitbetaald indien de betoelaagde werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (bouw- of verkavelingsvergunning , milieuvergunning, e.a.).
 • De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.
 • De toelage kan slechts eenmaal per gebouw worden toegekend.
 • De volledige dakoppervlakte van het gebouw moet worden aangesloten op de hemelwaterput. Het verlenen van een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is enkel mogelijk wanneer de aanvrager kan aantonen dat het aansluiten van de volledige dakoppervlakte technisch onmogelijk is en/of overmatig hoge kosten met zich meebrengt.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l.
 • Enkel werken uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer en gefactureerd na 1 januari 2014 komen in aanmerking voor betoelaging.
 • De installatie bestaat minstens uit: een hemelwaterput, een filter om het aangevoerde hemelwater te filteren voor het in de hemelwaterput komt, een pomp om het hemelwater uit de hemelwaterput te pompen, een overloop om een teveel aan hemelwater af te voeren.
 • Het regenwater wordt minstens gebruikt voor het spoelen van één toilet of als watervoorziening voor een wasmachine.
 • De hemelwaterput moet toegankelijk zijn voor controle en reiniging.
 • De installatie moet worden aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de Code van goede praktijk, voldoen aan de technische voorschriften van Belgaqua en AWW en de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • De overloop van de hemelwaterput dient in volgorde van voorkeur:
  • te worden aangekoppeld aan een infiltratievoorziening op eigen terrein
  • te worden aangekoppeld aan een oppervlaktewater met voldoende opvangcapaciteit
  • te worden aangekoppeld aan de hemelwaterriolering indien er een gescheiden openbare riolering aanwezig is.
  • te worden aangekoppeld aan de gemengde openbare riolering waarbij hemelwater en afvalwater volledig gescheiden moeten worden afgevoerd tot net voor de perceelsgrens.

Bedrag van de premie

De toelage bedraagt 100% van de gefactureerde kosten met een maximum van 1.000 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Mortsel:
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel premie premies