Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Mortsel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Mortsel

Liersesteenweg 1
2640 Mortsel
tel03/444 17 17

Premie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van het jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde krediet wordt een premie verleend voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen.

Voorwaarden
 • De betoelaagbare objecten dienen te zijn gelegen binnen één of meer van volgende gebieden:
  • openbare en/of publiek toegankelijke gebieden
  • parkgebieden overeenkomstig het gewestplan
  • beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten
 • Beplantingen of herplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor de premie.
Aanplant
 • Hagen, heggen of houtkanten
  • de plantafstanden zijn: 0.3 tot 0.5 m in hagen, 1 m in heggen en houtkanten.
  • het plantgoed zal een minimumformaat hebben van 60-80 cm
  • vanaf een lengte van 30 m
 • Bomenrij
  • minimaal 10 bomen
  • de plantafstand in de rij bedraagt 6 tot 10 m voor hoogstammige bomen en 5 tot 7 meter voor knotbomen.
  • het plantgoed zal een stamomtrek hebben van minstens 8 tot 10 cm
 • Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van bovenstaande bepalingen.
 • Poel
  • het gemeentebestuur zal de graafwerken uitvoeren.
  • de poel dient voldoende diep (minimaal 1 m waterdiepte in de winter) te zijn om totale bevriezing in de winter te vermijden en dient het ganse jaar door water te bevatten.
 • Voor de aanleg van onbegraasde gras- en hooilanden wordt geen plantgoed ter beschikking gesteld. 
Onderhoud
 • Hagen hebben een minimale lengte van 30 meter. De premie is om de 2 jaar toekenbaar.
 • Heggen en houtkanten hebben een minimale lengte van 30 meter. De premie is om de 5 jaar toekenbaar.
 • De premie voor knotbomen (minimaal 10 bomen) is om de 5 jaar toekenbaar.
 • De premie voor het onderhouden van een poel (minimaal 30 m² wateroppervlakte) is om de 3 jaar toekenbaar.
 • De premie voor het beheer van gras- en hooilanden is enkel van toepassing bij een minimale oppervlakte vanaf 200 m².
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Mortsel:
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel premie premies