Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Mortsel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Mortsel

Liersesteenweg 1
2640 Mortsel
tel03/444 17 17

Starterspremie

Voorwaarden

  • De aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum jonger dan 36 jaar is. Dit geldt ook voor de eventuele partner. De datum van de 36e verjaardag is bepalend.
  • De aanvraag wordt ingediend ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaand is, of door natuurlijke personen die wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen. In geval van wettelijk of feitelijk moeten zij beiden voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie.
  • Minstens één van de partners moet, gerekend vanaf de referentiedatum, volgens de gegevens van de dienst bevolking minstens 3 jaar op het grondgebied van Mortsel gewoond hebben in de periode van de 6 voorbije jaren.
  • Het netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum van de aanvrager en van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet meer bedragen dan 45.000 euro, vermeerderd met 2.500 euro per persoon ten laste.
  • De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundige toestand uitgevoerd door de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen, ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning.
  • De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen geen andere woongelegenheid in eigendom of in vruchtgebruik gehad hebben gedurende hun leven. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de Ontvanger der Registratie van de sector waarbinnen het te verwerven goed gelegen is.
  • De aankoopprijs van de woning mag niet meer bedragen dan 270.000 euro.
  • De woongelegenheid moet binnen het jaar na de aanvraag van de premie permanent bewoond worden door de aanvrager en desgevallend zijn gezin.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 1.000 euro, vermeerderd met 250 euro per persoon ten laste, met een totaal maximum van 2.000 euro, en wordt uitbetaald indien blijkt dat aan alle voorwaarden uit dit reglement is voldaan en in het bijzonder de bewoning van de betrokken woning.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Mortsel:
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel premie premies