Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Mortsel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Mortsel

Liersesteenweg 1
2640 Mortsel
tel03/444 17 17

Subsidie voor een gescheiden riolering

Voorwaarden

  • Stad Mortsel geeft een premie voor de aanleg van volledig gescheiden riolering bij bestaande woningen. Onder bestaande woningen wordt verstaan: een woning waarvan de bouwvergunning vóór 7 september 1999 werd afgeleverd.
  • Er moet worden voldaan aan de voorwaarden inzake optimale afkoppeling conform art. 6.2.2.1.2 van VLAREM II.
  • Enkel werken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en gefactureerd na 1 januari 2012 komen in aanmerking voor betoelaging.
  • De eigenaar van het gebouw, de aanvrager van de subsidie of de bestemmeling van de facturen mogen geen rechtspersoon zijn.
  • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen.
  • De toelage wordt enkel uitbetaald indien de betoelaagde werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (bouw- of verkavelingsvergunning , milieuvergunning, e.a.).
  • De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.
  • De toelage kan slechts eenmaal per gebouw worden toegekend.

Bedrag van de premie

De toelage bedraagt 50% van de gefactureerde kosten met een maximum van 500 euro. De toelage kan gecumuleerd worden met de toelages voor de regenwaterput en de infiltratievoorziening.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Mortsel:
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel
Mortsel premie premies