Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Neerpelt: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Neerpelt

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel011/79 02 11

Gemeentelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen door Neerpeltse verenigingen

Voorwaarden

  • Enkel energiebesparende maatregelen die voorzien worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Neerpelt liggen en die geplaatst werden na 1 januari 2015 en ten laatste 31 december 2018 komen in aanmerking voor subsidie. Nieuwbouwprojecten komen niet in aanmerking voor subsidie. Is er een vergunning/machtiging nodig voor het uitvoeren van de werken, dan dient men deze voorafgaandelijk te bekomen.
  • De subsidie wordt toegekend aan de vereniging en overgeschreven op haar rekeningnummer. Is de vereniging niet eigenaar van het onroerend goed dan moet de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord ondertekenen.
  • De energiebesparende maatregelen moeten voorzien worden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
  • De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van NEERPELT, R.O.L.L.-dienst, Kerkplein 1, 3910 NEERPELT op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
  • De aanvrager dient het ingevulde aanvraagformulier samen met een gedetailleerde factuur in bij het gemeentebestuur. Indien de subsidieaanvraag wordt afgewezen, blijkt de reden tot weigering uit de motieven van de berichtgeving van het gemeentebestuur. Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen kan er steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend voor zover rekening gehouden werd met de motivering van de vorige weigering. De aanvrager kan de facturen pas indienen nadat de installatie volledig is uitgevoerd volgens de code van goede praktijk en volgens het gemeentelijk reglement en bedrijfsklaar is. De mogelijkheid tot het indienen van de aanvraag van de gemeentelijke subsidie vervalt 6 maanden na datum van de factuur.
  • De subsidie zal binnen 30 dagen na het indienen van de facturen en de nodige bewijsstukken worden uitbetaald na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 2 en artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van de subsidie te weigeren of uit te stellen indien de energiebesparende maatregel niet beantwoordt aan het gemeentelijke reglement. De aanvrager wordt dan in kennis gesteld van deze beslissing.

Bedrag van de premie

  • 50% van de netto-investering, inclusief plaatsing en BTW na aftrek van eventueel andere subsidies) met een minimum van 500 EUR subsidie per aanvraagdossier;
  • binnen de tijdspanne van 2013-2018 maximaal 50.000 EUR.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Neerpelt:
Neerpelt
Neerpelt
Neerpelt premie premies