Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Neerpelt: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Neerpelt

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel011/79 02 11

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is geïnstalleerd na 1 januari 2015 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;
 • Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met het dakoppervlak, met een minimum van 3.000 liter;
 • Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 50 m², is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht; maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan aan de in deze verordening gestelde voorwaarden;
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater;
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering;
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een' minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden;
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein;
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze aŕvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden;
 • De nodige bewijzen van onkosten dienen door de bouwheer voorgelegd te worden;
 • Voor combinatie van premies: de factuurdata van de gecombineerde premies mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen;
 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet;
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen;
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen;
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten;

Bedrag van de premie

 • Hemelwaterreservoir
  • Voor de aanleg en het gebruik van een hemelwaterreservoir met vaste filterinstallatie en vaste pompinstallatie wordt een premie verleend van 0,10 EUR per liter waterinhoud. De premie is maximaal 375,- EUR en wordt slechts eenmalig verleend per gebouw.
  • Bij handels- of landbouwactiviteiten is de premie voor volwaardige installaties voor de woongelegenheid en de exploitatieruimten cumulatief, maar beperkt tot maximaal 2 volwaardige installaties. Het volume van de totale installatie is minimaal 10.000 liter.
  • Indien een eigenaar van een bestaande woning 2 maatregelen uit dit reglement voor een bestaande woning binnen eenzelfde jaar combineert, wordt 20% van de totale subsidie extra gesubsidieerd. Combineert men 3 of meer maatregelen uit dit reglement voor bestaande woningen binnen eenzelfde jaar, dan krijgt men 25% van de totale subsidie extra.
 • Infiltratievoorzieningen
  • Voor infiltratievoorzieningen wordt het bedrag van de subsidie gekoppeld aan de aangesloten verharde oppervlakte (dakoppervlakte + andere): indien een eigenaar van een bestaande woning 2 maatregelen uit dit reglement voor een bestaande woning binnen eenzelfde jaar combineert, wordt 20% van de totale subsidie extra gesubsidieerd. Combineert men 3 of meer maatregelen uit dit reglement voor bestaande woningen binnen eenzelfde jaar, dan krijgt men 25% van de totale subsidie extra.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Neerpelt:
Neerpelt
Neerpelt premie premies