Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Nevele: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Nevele

Cyriel Buyssestraat 15 - 17
9850 Nevele
tel09/321 92 00

Subsidie voor een hakselaar

In het kader van het afvalpreventiebeleid van de I.V.M. verleent zij een subsidie bij aankoop van een hakselaar. De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend per gezinssamenstelling (gedomicilieerd op het grondgebied van één van de deelnemende gemeenten van de I.V.M.) of vereniging (met zetel op het grondgebied van één der deelnemende gemeenten van de I.V.M. én erkend door het gemeentebestuur als sociaal-culturele, jeugd- of sportvereniging).

Voorwaarden
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de hakselaar voldoen aan de volgende eisen:
  • CE-markering (veiligheid)
  • max. gegarandeerd geluidsvermogen lager of gelijk aan 105 dBA (LwA), gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG
  • minimale doorvoerdiameter van 35 mm
  • Aangekocht na 1 januari 2010
Bedrag van de subsidie
De subsidie bedraagt 10% van de aankoopprijs (exclusief btw), met een maximum van € 80,00 per dossier.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Nevele:
Nevele
Nevele
Nevele
Nevele premie premies