Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Nijlen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Nijlen

Kerkstraat 4
2560 Nijlen
tel03/410 02 11

Renovatiepremie

Een gemeentelijke premie kan worden toegekend voor het renoveren van een woning onder volgende voorwaarden:

 • Meerderjarige natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen voor het renoveren van een woning. Rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen komen niet in aanmerking.
 • De woning moet op datum van indienen van de aanvraag minstens 45 jaar in gebruik zijn (met uitzondering van artikel 10 van het reglement).
 • De aanvrager moet de gehele woning of het gebouw in volle eigendom hebben of het volledig vruchtgebruik ervan hebben.
 • De kostprijs van de renovatiewerken moet minstens € 10.000,00 (inclusief BTW) bedragen.
 • Het kadastraal inkomen van de te renoveren woning mag niet meer bedragen dan € 550,00 (niet geïndexeerd bedrag).
 • De aanvraag moet vergezeld zijn van een attest waaruit het kadastraal inkomen blijkt.
 • De aanvrager, noch zijn samenwoner, mogen op datum van de aanvraag en in de periode van 2 jaar voorafgaand aan die datum een andere woning volledig in eigendom of volledig in vruchtgebruik bezitten of bezeten hebben. Er zijn echter 2 uitzonderingen:
  • De woning die de aanvrager bezit is een ongezonde, niet verbeterbare woning, die dient gesloopt te worden ten laatste 3 jaar na aanvraagdatum.
  • De woning die de aanvrager bezit is te klein voor het gezin. De aanvrager moet deze woning vervreemden ten laatste 3 jaar na de aanvraagdatum.

Werken
Volgende werken komen in aanmerking:

 • vernieuwen van daken
 • vernieuwen van ramen en deuren
 • uitbreiden en vernieuwen van sanitaire toestellen (badkamer, toilet, …) - maximaal bedrag om in te brengen € 1.500,00
 • vernieuwen van elektrische huisinstallatie
 • uitbreiden van verluchtingsmogelijkheden
 • gevelrenovatie en -reiniging
 • het creëren van voldoende ruimte voor rolstoelgebruikers door het aanbrengen van hellingsbanen, het verbreden van de toegangsdeur (al of niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke drempels
 • werken om te voorzien in de mogelijkheid om zich te verplaatsen binnen in de woning door:
  • het creëren van voldoende ruimte voor rolstoelgebruikers (aanpassen van de gangbreedte, het vergroten en/of de functionele herschikking van de woonlokalen en sanitaire ruimten)
  • het voorzien van efficiënte (deur)openingen tussen de verschillende lokalen als tevens de elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het elementen betreffen die vast verankerd zijn aan de woning
  • het overbruggen van niveauverschillen in de woning, bedoeld worden het aanbrengen van hellende vlakken, het wegwerken van hinderlijke niveauverschillen door het verhogen of verlagen van de vloeren als ook de noodzakelijke middelen om de verdiepingshoogte te overbruggen. Hieronder worden verstaan de traplift (stoellift, rolstoel-plateaulift) en de verticale lift voor rolstoel en gebruiker
 • werken om te voorzien in de noodzakelijke basisuitrusting (geschikt voor rolstoelgebruik en aangepast aan de specifieke handicap). Bedoeld wordt de installatie van volgende sanitaire toestellen met inbegrip van hun leidingen, aansluitingen en toebehoren : WC, douche of badinstallatie, wastafel en aangepaste gootsteen in de keuken. Zij worden in aanmerking genomen voor zover de kosten ervan de klassieke standaardinstallatie
  beduidend te boven gaan.
 • werken om te voorzien in de installatie van een centrale verwarming
 • specifieke hulpmiddelen : onder andere steunhulpmiddelen, communicatie-, en signalisatie- en alarmsystemen
 • verbouwingswerken met het oog op het zelfstandig wonen van bejaarden of personen met een handicap.

Bedrag van de premie
De basispremie bedraagt 6 % van de kosten (inclusief BTW) van de renovatiewerken, met een maximaal bedrag van 1.000 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Nijlen:
Nijlen
Nijlen
Nijlen
Nijlen
Nijlen
Nijlen premie premies