Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Ninove: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Ninove

Centrumlaan 100
9400 Ninove
tel054/31 32 33

Premie voor groenverfraaiing op stadseigendom

Een premie kan worden toegekend voor groenaanleg van de voortuinstrook of tegeltuin op de eigendom van de gemeente, en waarvoor een vergunning werd uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

 • De aanvrager dient in te staan voor verzorging en onderhoud als een goede huisvader.
 • Bij de aanleg mogen de nutsleidingen (gas,elektriciteit,water,…) niet beschadigd worden. Schade veroorzaakt aan ondergrondse leidingen vallen te laste van de aanvrager.
 • De aanvrager of eigenaar dient in te staan voor het herstel van stadseigendom in de oorspronkelijke staat, bij weigering van de vergunning wanneer dit het gevolg is van slecht onderhoud of onbruik.
 • In elke veronderstelling dient een veilige voetgangerszone van 1,20 meter gewaarborgd te blijven.
 • Voor de aanleg van tegeltuintjes moet tevens rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden:
  • In regel wordt een maximale breedte van 30 cm toegestaan (1tegel). Wanneer het voetpad minimaal
   2,40 meter breed is kan een tegeltuin van 0,60 meter (2tegels) toegestaan worden.
  • De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn, sterk gedoornde planten zijn verboden en hoog
   en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden. Klimplanten moeten goed aan de gevel
   worden verankerd en plantenwortels mogen het voetpad noch de leidingen van de nutsleidingen
   beschadigen.
  • Rond het tegeltuintje dient een stenen afboording te worden aangebracht van minimum 10 cm tot
   maximum 40 cm hoogte.

Bedrag van de premie
Het bedrag van de premie stemt overeen met 70% van het totaal der uitgaven besteed voor de aankoop van de aangelegde bloemen en planten, met een maximum van 200 euro per aanvrager. Het bewijs zal worden aangebracht op basis van facturen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Ninove:
Ninove
Ninove
Ninove
Ninove
Ninove
Ninove premie premies