Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Olen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Olen

Dorp 1
2250 Olen
tel014/27 95 08

Premie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een premie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen in de gemeentelijke landelijke ruimte.

Voorwaarden en premiebedrag
  • De beplantingen of poel moeten aangebracht worden in agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied met uitzondering van erven waar woningen en/of bedrijfsgebouwen ingeplant zijn.
  • De beplantingen moeten gebeuren op de wettelijke afstand van de perceelsgrens en de aanplanting of de poel moet gedurende minimum 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan.
  • De aanvrager zorgt voor de instandhouding van de aanplant of poel. Hij staat o.a. in voor de vrijwaring tegen vraat door wild of vee en de vervanging van afgestorven exemplaren in het eerstvolgende plantseizoen.
Aanplanting
  • Haag of houtkant: 50 eurocent per plant. De aanplant moet een lengte van minimum 50 m hebben. De plantafstand in een haag is 0,3 tot 0,5 meter en 1 m in houtkanten. Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm (bosgoed).
  • Bomenrij: 10 euro per plant bij minimum 10 exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van 8-10 cm. 2,48 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten.
  • Veedrinkpoel: 5 euro/m≥. De poel moet ter hoogte van het maaiveld een oppervlakte van min. 40 m≤ hebben en voldoende diep zijn om het jaar rond water te bevatten.
Onderhoud
  • Onderhoudssnoei van een haag met een lengte van min. 50 m.: 50 eurocent per lopende meter (om de twee jaar toekenbaar).
  • Onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van min. 50 m.: 1,50 euro per lopende meter (om de vijf jaar toekenbaar).
  • Knotten van een knotbomenrij: 7,50 euro per boom (om de vijf jaar of meer toekenbaar).
  • Heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel teneinde het jaar rond water te bevatten: 5 euro per m≥.
Het totale bedrag wordt beperkt tot 250 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Olen:
Olen
Olen
Olen
Olen
Olen
Olen premie premies