Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Oostende: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Oostende

Vindictivelaan 1
8400 Oostende
tel059/80 55 00

Gevelrenovatiepremie

Voorwaarden

  • De premie kan slechts eenmaal om de tien jaar aangevraagd worden per kadastraal perceel. De periode van tien jaar wordt gerekend vanaf de datum van uitbetaling van de vorige stadspremie voor gevelrenovatie.
  • De premie kan niet worden verleend voor renovatiewerken aan gebouwen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en die opgenomen zijn in de inventarissen van ongeschikte of onbewoonbare panden.
  • Voor leegstaande gebouwen zal de premie enkel worden verleend als de aanvrager het betrokken gebouw na de uitvoering van de renovatiewerken binnen de vier maanden effectief als hoofdverblijfplaats gebruikt.
  • De premie zal pas worden betaald indien de aanvrager over alle nodige vergunningen beschikt.
  • Het gebouw waarvoor deze premie wordt aangevraagd moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Oostende.
  • De werken moeten voltooid zijn binnen één jaar na de principiële inwilliging door het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan deze termijn eenmalig verlengen met een termijn van één jaar op schriftelijk verzoek van de aanvrager.

Bedrag van de premie

  • De premie wordt berekend a rato van 25,00 euro de vierkante meter geveloppervlakte zichtbaar vanop het openbaar domein, met een maximum van 1.250,00 euro per gebouw.
  • Voor renovatiewerken aan een appartementsgebouw, waarvan de eigendomsverdeling is geschied overeenkomstig artikel 577 bis van het burgerlijk wetboek, bedraagt de premie eveneens 25,00 euro de vierkante meter geveloppervlakte met een maximum van 250,00 euro per bouwlaag, ongeacht het aantal wooneenheden. De premie wordt uitbetaald aan de vereniging van mede-eigenaars.
  • Voor de restauratie van de gevels van panden die zijn opgenomen in het villaplan van de stad Oostende of die als waardevol pand zijn opgetekend in de bijzondere plannen van aanleg of in de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de stad Oostende worden de voormelde premiebedragen verdubbeld, voor zover de restauratie de verbetering of de instandhouding en de verbetering beoogt van de beeldbepalende betekenis van het pand.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Oostende:
Oostende premie premies