Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Oostrozebeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Oostrozebeke

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
tel056/67 11 20

Verbeteringspremie

Om het bestaande woningenbestand in de gemeente Oostrozebeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijk budget voorziene krediet een premie toegekend aan de particuliere personen die op het grondgebied van de gemeente Oostrozebeke overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaande woning met bouwdatum ouder dan 30 jaar en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement. Indien het een woning betreft die gesloopt wordt, kan de premie verkregen worden voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaande woning (vernieuwbouw).

Voorwaarden

  • Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar vóór aanvraagdatum van de premieaanvrager en de persoon met wie de premieaanvrager wettelijk of feitelijk samenwoont. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan 40 000,00 euro, vermeerderd met 1 000,00 euro per persoon ten laste. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar wordt niet in aanmerking genomen.
  • Op de aanvraagdatum mag de premieaanvrager niet meer dan één woning in exclusieve volle eigendom of in niet-gedeeld vruchtgebruik bezitten. Als bewijs geldt een attest van de ontvanger van de registratie van de sector binnen welke het pand ligt. Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot een enkele eengezinswoning, worden deze twee woningen beschouwd als één eigendom. De eigendommen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar worden niet in aanmerking genomen.
  • Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer dan 1 200,00 euro bedragen. Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot één enkele eengezinswoning, mag de optelsom van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van beide woningen niet meer dan 1 200,00 euro bedragen.
  • De premieaanvrager moet de verbintenis aangaan de woning niet te verkopen binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de laatste premie.


Werken
De werken hebben een integrale verbetering van de woning op het oog, die nodig en onontbeerlijk zijn om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime huisvesting. Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie.

Volgende categorieën van verbeteringswerken komen in aanmerking:

  • categorie A: dakwerken;
  • categorie B: schrijnwerk;
  • categorie C: vochtbestrijding;
  • categorie D: sanitaire werken;
  • categorie E: elektriciteit;
  • categorie F: vervangen CO-onveilige toestellen/1ste installatie cv.

Het geheel van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, moet per categorie ten minste 1 000,00 euro bedragen, BTW niet inbegrepen.

Komen niet in aanmerking: onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda's, goten en werken tengevolge van brandschade.

Premiebedrag
De basispremie voor de verbeteringswerken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt per categorie 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, btw niet inbegrepen, met een maximum van 500,00 euro.

De premie van de laatst uitgevoerde categorie van alle in aanmerking komende categorieën A t.e.m. F, vermeld in de principiële toekenning, wordt verhoogd met 20 % van de totaal toegekende premie voor alle uitgevoerde categorieën samen, met een minimum van 200,00 euro. Om deze verhoogde premie te kunnen bekomen dient de elektrische installatie van de volledige woning te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

Binnen een periode van 9 jaar, vanaf op de dag van de eerste aanvraag, kan per woning niet meer dan de onder dit reglement voorziene maximumtoelage verkregen worden. Er kan in die periode geen nieuwe aanvraag ingediend worden.

Aanvragen ten laatste 45 kalenderdagen voor de start van de werken. Deze premie kan gecumuleerd worden met andere gemeentelijke premies, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Oostrozebeke:
Oostrozebeke
Oostrozebeke
Oostrozebeke
Oostrozebeke
Oostrozebeke
Oostrozebeke premie premies