Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Opglabbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Opglabbeek

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek
tel089/81 01 00

Premie voor dak- en zoldervloerisolatie

Voorwaarden

 • De aanvraag voor de subsidie geldt enkel voor nieuw aangekochte (vanaf 01-01-2015) en geplaatste materialen. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van de daartoe voorziene aanvraagformulieren.
 • De premie is geldig voor dakisolatie ofwel voor zoldervloerisolatie. Zowel zoldervloer- als dakisolatie aanbrengen in éénzelfde bouwvolume komt niet in aanmerking. Bij platte daken wordt géén subsidie toegekend voor de isolatie van het plafond van de bovenste verdieping.
 • Bij platte daken bevindt de isolatie zich ofwel boven de dakdichtingslaag met erbovenop nog een ballast tegen het wegwaaien van de isolatie. Ofwel wordt geïsoleerd aan de buitenkant van het dak, net onder de dakdichting. Op de draagvloer en de afschotlaag wordt eerst een dampscherm aangebracht. Hierop komt de isolatie en de dakdichting in één of meer lagen, afhankelijk van het gebruikte materiaal.
 • Bij hellende daken wordt slechts een premie toegekend indien er een wind- en waterdicht onderdak aanwezig is of geplaatst wordt. Dit onderdak moet tot in de details kwaliteitsvol afgewerkt worden (inclusief afdichten van de naden en bevestigingsnagels of –haakjes). Bij hellende daken mag de zoldervloer geïsoleerd worden als alternatief voor het dak zelf.
 • Een dampscherm vermijdt dat er vocht vanuit de buitenlucht in de naar buiten toe afkoelende constructie wordt opgenomen en op de dauwtemperatuur neerslaat. Het dampscherm vermijdt met andere woorden dat er vocht ophoopt in de isolatie of de constructie en daar rotting veroorzaakt of zorgt voor een koudebrug. Elke isolatie moet dus aan de binnenkant afgewerkt worden met een dampscherm.
 • De premie wordt toegekend op voorwaarde dat de isolerende waarde voldoet aan de normen van de toekomst. IGS GAOZ wil geen werken ondersteunen die binnen enkele jaren onder de geldende kwaliteitsnormen blijken te liggen. De minimale R-waarde (of thermische weerstand) in m²K/W bedraagt 6,5. De isolatiewaarde wordt bijvoorbeeld gehaald met een goed geplaatste minerale wol van 24-28 cm dikte of een PUR plaat voor dakisolatie van 20 cm dikte.
 • Het aantal premies per perceel wordt maximaal gelijkgesteld aan het aantal woongelegenheden rechtstreeks onder het dak. Bij een gebouw met meerdere onderdakse woonentiteiten zal de factuur gedeeld worden door het aantal onderdakse woonentiteiten.
 • Deze premie is niet cumuleerbaar met de sociale dakisolatiepremie.
 • De premie kan slechts eenmaal per woning worden aangevraagd.
 • Deze premie komt niet in aanmerking bij nieuwbouw.
 • De aanvraag voor de subsidie geldt enkel indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van de daartoe voorziene aanvraagformulieren.
 • De premie is geldig voor spouw- ofwel buitenmuurisolatie. De berekening van de subsidie gebeurt op basis van de geïsoleerde buitenmuuroppervlakte en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal.
 • Bij buitenmuurisolatie dient de isolatielaag een R-waarde (of thermische weerstand) van minstens 2 m²K/W te bedragen.
 • Bij spouwmuurisolatie dient de isolatielaag een lambdawaarde van hoogstens 0,065 W/mK bedragen. (Hoe lager de waarde, hoe beter het materiaal isoleert).
 • De premie kan slechts eenmaal per woning worden aangevraagd.
 • Deze premie komt niet in aanmerking bij nieuwbouw.

Bedrag van de premie

 • Het bedraagt 3,00 EUR/m² met een max. van 50 m² (doe-het-zelf) met een maximumbedrag van 150,00 EUR.
 • Het bedraagt 5,00 EUR/m² met een max. van 50 m² (via aannemer) met een meximumbedrag van 250,00 EUR.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Opglabbeek:
Opglabbeek
Opglabbeek
Opglabbeek
Opglabbeek
Opglabbeek
Opglabbeek premie premies