Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Opwijk: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Opwijk

Marktstraat 55
1745 Opwijk
tel052/36 51 11

Premie voor duurzame bouwmaterialen

NATUURVERVEN EN AANVERWANTE PRODUCTEN

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, zal de gemeente Opwijk met ingang van 1.01.2008 het toepassen van natuurverven en aanverwante afwerkingsproducten financieel aanmoedigen, volgens de voorwaarden van dit reglement.

Algemene voorwaarden
 • De schilderwerken worden uitgevoerd in een particuliere woning / handelspand / kantoorgebouw / verenigingslokaal / schoolgebouw op het grondgebied van de gemeente Opwijk.
 • De schilderwerken worden door de aanvrager of door een door VIBE vzw. erkend geregistreerd aannemer uitgevoerd.
 • Per adres kan per jaar slechts één aanvraag ingediend worden.
 • Na toekenning van een subsidie kan pas vijf jaar later een nieuwe aanvraag worden ingediend voor hetzelfde te schilderen oppervlak. Voor buitenschrijnwerk echter kan na twee jaar reeds een nieuwe premie worden aangevraagd voor hetzelfde te schilderen oppervlak.
 • De subsidie is toepasbaar op natuurverven en aanverwante afwerkingsproducten voor binnen- en/of buitentoepassingen:
  • verven, lakken, vernissen beitsen en aanverwante
  • oliën, wassen en aanverwante
  • leempleisters
Indien de gebruikte producten voorkomen op de lijst databank van VIBE vzw., komen de producten steeds in aanmerking voor subsidie. In geval van een nieuw product of een product dat niet voorkomt in de databank van VIBE vzw, stelt de bevoegde gemeentelijke ambtenaar of de door de gemeente gemandateerde controleur (VIBE vzw) vast of het product voldoet aan de criteria voor natuurverven.

Het bedrag van de subsidie per aanvrager en per gebouw bedraagt 15 % van de totale kostprijs van de verven (inclusief BTW) met een maximum van 250 EUR. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar/gebruiker/huurder van het gebouw. De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.


ISOLATIEMATERIALEN UIT NAGROEIBARE GRONDSTOFFEN

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, zal de gemeente Opwijk met ingang van 1.01.2008 het toepassen van isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen financieel  aanmoedigen, volgens de voorwaarden van dit reglement.

Algemene voorwaarden
 • De isolatiematerialen worden aangebracht in een particuliere woning / handelspand / kantoorgebouw / verenigingslokaal / schoolgebouw op het grondgebied van de gemeente Opwijk.
 • De plaatsing van de isolatiematerialen wordt door de aanvrager of door een geregistreerd aannemer uitgevoerd.
 • Per adres, per aanvrager kan slechts één aanvraag ingediend worden.
 • De subsidie is toepasbaar voor de hierna opgesomde thermische isolatiematerialen:
  • Cellulose-isolatie: ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen
  • Houtvezelisolatie: halfstijve, stijve, soepele of harde platen
  • Vlasisolatie: rol of halfstijve platen
  • Hennepisolatie: rol, soepele of halfstijve platen
  • Kurkisolatie: stijve platen, rol, los gestorte korrels, kurken vloeren of wanden
  • Schapenwolisolatie: halfstijve platen of dekens
  • Pluimenisolatie: rol of halfstijve platen
  • Stro: balen
  • Isolatie op basis van een combinatie van bovenvermelde materialen
 • De subsidieregeling stelt volgende minimale isolatiediktes voorop (minimale vereisten in EPB-regelgeving, diktes berekend voor isolatiematerialen met een lambda-waarde van 0,04 W/mK; dit is equivalent met rots- of glaswol):
  • Dakisolatie : U-waarde 0,4 ca. 10 cm
  • Muurisolatie : U-waarde 0,6 ca. 6 cm
  • Vloerisolatie : U-waarde 0,6 ca. 6 cm
  • Voor constructies met stro, stroleem of strobalen: voldoen aan een U-waarde (isolatiewaarde muur)
   van minstens 0,3 W/m²K.
De subsidie bedraagt 15 % van de totale kostprijs met een maximum van 250 EUR per aanvraag. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar/gebruiker/huurder van het gebouw. De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.


FSC-GELABELD HOUT ZONDER PREVENTIEVE CHEMISCHE VERDUURZAMING

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, zal de gemeente Opwijk met ingang van 1.01.2008 het toepassen van FSC-gelabeld hout (of hout met een equivalent of strenger label) zonder preventieve chemische verduurzaming aanmoedigen, volgens de voorwaarden van dit reglement.

Algemene voorwaarden
 • Het hout heeft het FSC-label (of hout met een equivalent of strenger label).
 • Het hout is niet preventief chemisch verduurzaamd (‘geïmpregneerd’).
 • Per adres, per aanvrager en per constructieonderdeel kan slechts één aanvraag ingediend worden.
 • De subsidie is toepasbaar voor de hierna opgesomde bouwmaterialen uit hout:
  • gevelbeplanking en aanverwante
  • buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten…)
  • binnenschrijnwerk en –afwerking
  • andere soorten volhout
 • Het FSC-hout wordt aangebracht in een particuliere woning / handelspand / kantoorgebouw / verenigingslokaal / schoolgebouw op het grondgebied van de gemeente Opwijk.

Het bedrag van de subsidie per aanvrager en per gebouw bedraagt 15 % van de totale kostprijs van het hout (inclusief BTW) met een maximum van 250 EUR. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar/huurder/gebruiker van het gebouw. De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Opwijk:
Opwijk
Opwijk
Opwijk
Opwijk
Opwijk
Opwijk premie premies