Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Oud-Turnhout: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Oud-Turnhout

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout
tel014/46 22 13

Subsidie voor de aanplanting van kleine landschapselementen

De afbakening van percelen met behulp van aanplantingen kan door het gemeentebestuur worden gesubsidieerd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • het perceel moet gelegen zijn in de gemeente Oud-Turnhout:
 • het perceel mag volgens het gewestplan niet gelegen zijn in woonpark.
 • de beplanting moet gebeuren met planten zoals zij voorkomen op de lijst in bijlage met de streekeigen boom- en plantensoorten.
 • de aanplanting moet gebeuren voor de afbakening van een perceel door middel van een lijnvormig element.
 • als de aanplanting gebeurt voor de afbakening van een perceel d.m.v. een lijnvormige element kan deze enkel worden gecombineerd met een gaasdraad met een minimum afmeting van de mazen van 8 cm x 8 cm.
 • de aanplanting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bestaande wetten reglementen en
  gebruiken op dergelijke beplantingen (veldwetboek, pachtwet, politiereglement, vaste gebruiken...)
 • het plantgoed moet een minimale afmeting hebben van 40-60 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters
  en 8-10 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen.

De aanplanting van hoogstambomen kan worden gesubsidieerd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • het perceel moet gelegen zijn in de gemeente Oud-Turnhout.
 • het perceel mag volgens het gewestplan niet gelegen zijn in woonpark.
 • de beplanting moet gebeuren met bomen zoals zij voorkomen op de lijst in bijlage met de streekeigen boom- en plantensoorten.
 • de aanplanting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bestaande wetten reglementen en gebruiken op dergelijke beplantingen (veldwetboek, pachtwet, politiereglement, vaste gebruiken...).
 • het plantgoed moet een minimale stamomtrek hebben van 8-10 cm.
 
De aanleg van nieuwe en het saneren van bestaande (vee)drinkpoelen kan door het gemeentebestuurworden gesubsidieerd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • het perceel moet gelegen zijn in de gemeente Oud-Turnhout.
 • het perceel moet volgens het gewestplan gelegen zijn in agrarische-, bos-, groen-, natuur-, reservaat-, en parkgebieden.
 • de (vee)drinkpoel moet worden aangelegd conform de verkregen bouw- en/of natuurvergunning.
 • de verkregen bouw- en/of natuurvergunning moet dateren van na 1 juli 2002.
 • de (vee)drinkpoel dient een minimale oppervlakte te hebben van 25 m≤.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt voor bosplantsoen en heesters 0,25 EUR per stuk en voor hoogstammige bomen 7,00 EUR per stuk met een maximaal bedrag van 200,00 EUR per kadastraal perceel en per dienstjaar.

De subsidie voor de aanleg en het saneren van een (vee)drinkpoel bedraagt:
 • 150, 00 EUR voor een (vee)drinkpoel met een oppervlakte van minstens 25 m≤.
 • 300, 00 EUR voor een (vee)drinkpoel met een oppervlakte van minstens 50 m≤.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Oud-Turnhout:
Oud-Turnhout
Oud-Turnhout
Oud-Turnhout
Oud-Turnhout
Oud-Turnhout
Oud-Turnhout premie premies