Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Pittem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Pittem

Markt 1
8740 Pittem
tel051/46 03 50

Aankooppremie

Wie komt in aanmerking?
Voor personen die een oude woning op het grondgebied van de gemeente Pittem kopen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • de aanvraag moet worden ingediend op het daartoe voorziene formulier ten laatste 1 jaar na het verlijden van de notariële akte, tegen ontvangstbewijs
 • de woning die aangekocht wordt:
  • moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Pittem
  • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan € 495
  • de woning moet op het ogenblik van de aanvraag dateren van voor de wetgeving van 29 maart 1962, zijnde de wetgeving op de stedenbouw
  • binnen een periode van 10 jaar, ingaande op de dag van de eerste aanvraag, kan de aankoopppremie slechts éénmaal toegekend worden
 • de aanvrager van de aankooppremie:
  • mag op het ogenblik van de aanvraag geen andere woning in exclusieve volle eigendom of in vol vruchtgebruik bezitten; als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen dewelke het pand ligt
  • moet de woning, eventueel na de nodige verbouwingen of herbouw, zelf betrekken als hoofdverblijfplaats
  • zal de premie moeten terugbetalen indien hij deze woning niet minstens voor een periode van 5 jaar zelf heeft betrokken als hoofdverblijfplaats, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de gemeente de aankooppremie wordt pas uitbetaald nadat de aanvrager de woning effectief is gaan bewonen. Hiertoe geldt de inschrijving in het bevolkingsregister als bewijs

Hoeveel bedraagt de premie?
1.250 euro

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Pittem:
Pittem
Pittem
Pittem
Pittem
Pittem
Pittem premie premies