Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Ronse: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Ronse

Grote Markt 12
9600 Ronse
tel055/23 27 11

Premie voor klein comfort

Als je je woning (als eigenaar-bewoner, huurder of verhuurder) wil voorzien van 'klein comfort' - dat is het installeren van waterleidingen en/of een bad en/of een douche, en je voldoet aan de onderstaande voorwaarden, dan kan je in aanmerking komen voor deze gemeentelijke premie. Als je ook nog een aansluiting op het openbare waterleidingnet wil voorzien, wordt een extra premie voorzien.
 
Voorwaarden
 • De woning waarvoor je de premie aanvraagt moet uiteraard in Ronse gelegen zijn.
 • Kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan € 1 115,52.
 • De woning moet in gebruik genomen zijn vóór 1972.
 • Het maximum gezamenlijk netto belastbaar inkomen van het voorlaatste jaar voorafgaand aan dat van de aanvraag mag niet meer bedragen dan € 19 335,69, te verhogen met € 991,57 per inwonend kind ten laste en per inwonend ernstig gehandicapt kind. Wanneer je echter de woning huurt of verhuurt, worden er geen voorwaarden gesteld naar het inkomen.
 • Het vervangen van oude toestellen en/of materialen wordt betoelaagd wanneer deze aan vervanging toe zijn door het niet of onvoldoende functioneren ervan.
 • Je krijgt enkel een premie voor de werken wanneer deze technisch in aanmerking komen om door het Vlaamse Gewest betoelaagd te worden.
 • Het installeren van een tweede badkamer of tweede wc met spoeling wordt niet betoelaagd.
 • De gemeentelijke premie voor de aansluiting op het openbare waterleidingnet wordt pas uitbetaald na de goedkeuring tot aansluiting door het stadsbestuur.
 • De woning mag niet in aanmerking komen om omwille van huisvestingsinitiatieven, door een openbare instelling of een erkende huisvestingsmaatschappij, onteigend te worden.
 • De woning mag na uitvoering van de werken, niet in aanmerking komen om na advies van de gewestelijke ambtenaar door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar verklaard te worden, overeenkomstig de reglementering van de Vlaamse Wooncode.
 • De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Het totaalbedrag aan facturen voor het installeren van een bad(kamer) moet minimaal € 743,68 bedragen.
 • Het totaalbedrag aan facturen voor het installeren van een wc moet minimaal € 247,89 bedragen.
Bedrag van de premie
Het premiebedrag verschilt naargelang de aanvrager eigenaar, huurder of verhuurder is, al dan niet ouder is dan 60 jaar, minstens 3 inwonende kinderen heeft of het voorkeurtarief geniet van weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen. Het bedrag van de premie zal begrepen zijn tussen € 61,97 en € 1 412,99.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Ronse:
Ronse
Ronse premie premies