Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Roosdaal: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Roosdaal

Brusselstraat 15
1760 Roosdaal
tel054/89 13 00

Premie voor een hemelwaterinstallatie / infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 1 januari 2013.

Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 1 januari 2013 bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw en als de aanleg niet verplicht is volgens de provinciale stedenbouwkundige verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en van verharde oppervlakten.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening indien aangelegd na 1 januari 2013 en als de infiltratievoorziening niet verplicht is volgens de provinciale stedenbouwkundige verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en van verharde oppervlakten.

Voorwaarden

 • De inhoud van de hemelwaterput bedraagt 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met
  • een minimum van 5000 liter bij een bestaande woning met een dakoppervlak (horizontale projectie) tot 100 m²,
  • meer dan de hoeveelheid vastgelegd in de stedenbouwvergunning voor andere dan een bestaande woning.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • Enkel als er geen infiltratievoorziening is, mag de overloop van de hemelwaterput afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
 • Een infiltratievoorziening komt alleen in aanmerking als dit opgelegd wordt in de stedenbouwkundige vergunning.
 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
 • Het gerealiseerde buffervolume moet minimaal dit zijn opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.

Bedrag van de premie

 • De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 1 euro per 50 liter (waterinhoud van de hemelwaterput), met een maximum van 200 euro.
 • De premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 1 euro per 25 liter buffervolume, met een maximum van 200 euro.
 • De premie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Roosdaal slechts eenmalig toegekend.
 • De premie van een hemelwaterput en een infiltratie mogen bijeen geteld worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Roosdaal:
Roosdaal
Roosdaal
Roosdaal
Roosdaal
Roosdaal
Roosdaal premie premies