Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Sint-Katelijne-Waver: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Sint-Katelijne-Waver

Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
tel015/30 50 35

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaande woning of bij verbouwing van een bestaande woning, een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie, een infiltratie- of buffervoorziening.

Voorwaarden

  • De installatie moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.
  • Komen in aanmerking voor de premie: installaties aangelegd door particulieren, door verenigingen zonder handelskarakter en door verenigingen voor sociale huisvesting. In het geval van een vennootschap of vzw wordt de aanvraag ondertekend door de wettelijk daartoe bevoegde persoon of personen. In alle andere gevallen wordt de ondertekenaar geacht de aanvrager te zijn. Indien de premie aangevraagd wordt door een vereniging dienen de statuten toegevoegd te worden.
  • Het plaatsen van de hemelwaterinstallatie, de infiltratie- of buffervoorziening is niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
  • De hemelwaterinstallatie, een infiltratie- of buffervoorziening is na 31 december 2013 geplaatst volgens of is na deze datum in overeenstemming gebracht met de technische voorschriften van de 'Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'.
  • De installatie voldoet tevens aan de voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en zijn latere wijzigingen.
  • De hemelwaterinstallatie moet uitgevoerd zijn conform de technische voorschriften van BELGAQUA. Een keuringsattest van een bevoegd keuringsorganisme moet verplicht worden toegevoegd aan het subsidiedossier.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine

Bedrag van de premie

Het bedrag van de premie bedraagt per gebouw 50% van de kostprijs van de installatie (incl. BTW) met een maximum van € 375. De premie kan slechts éénmaal per gebouw worden toegekend. De subsidie wordt m.a.w. ofwel toegekend voor een hemelwaterinstallatie, ofwel voor een infiltratie- of buffervoorziening.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Sint-Katelijne-Waver:
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver premie premies