Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Sint-Lievens-Houtem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Sint-Lievens-Houtem

Marktplein 3
9520 Sint-Lievens-Houtem
tel053/60 72 29

Subsidie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten wenst het gemeentebestuur in 2002 de subsidie te handhaven  voor de aanplant en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen, dit om de aantrekkelijkheid van de landelijke omgeving te verhogen.
 
Voorwaarden
 • Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen lijnvormige beplantingen, zoals hagen, houtkanten, bomenrijen, en hoogstamboomgaarden die als zelfstandig element in het landschap voorkomen , en die bestaan uit streekeigen boom- of struiksoorten in aanmerking.
 • De subsidie heeft betrekking op landschapselementen binnen de grenzen van de gemeente Sint-Lievens-Houtem en die gelegen zijn binnen het landelijk gebied. Onder landelijk gebied wordt verstaan de zones die op het Gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied (met inbegrip van ecologisch en landschappelijk waardevol agrarisch gebied), bos-, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied.  
 • De subsidie voor aanplant en onderhoud is niet toekenbaar voor randbeplantingen rond woningen en siertuinen.
 • Beplantingen en herbeplantingen die opgelegd zijn in bouw- , exploitatie- of natuurvergunningen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Om in aanmerking te komen voor onderhoudssubsidie moet het landschapselement aan volgende voorwaarden voldoen:
  • de minimumafmetingen voor hagen zijn 25 m lengte, 0.25 m breedte en 1.25 m. hoogte. 
  • de minimumlengte voor bomenrijen is 50 m.
  • het beheerswerk moet uitgevoerd worden in de periode 01 november tot 01 maart, met uitzondering van een geschoren haag.
 • De aanplant moet uitgevoerd worden conform alle bestaande wetten en gebruiken (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet, reglement op de buurtwegen...).
 • Om in aanmerking te komen voor de aanplantingssubsidie moet het landschapselement aan volgende bijkomende voorwaarden voldoen:
  • lengte: minimum 25 m voor hagen en houtkanten, en minimum 50m voor bomenrijen.
   • plantafstanden:
   • sleedoorn- en meidoornhagen: 4/m
   • hagen, bestaande uit andere soorten of gemengde hagen: 3/m
   • bomenrij: 10 tot 15m, met een minimum aantal van 5 bomen
   • hoogstamboomgaard: minimum 10 bomen
  • grootte van het plantgoed: minimum 60 cm hoogte voor hagen en houtkanten en minimum 20cm stamomtrek op 1 m hoogte boven het maaiveld voor bomenrijen en bomen; voor knotwilgen geldt een minimum stamomtrek van 20 cm op 2 m hoogte boven het maaiveld.
  • Enkel het aangeslagen en niet het afgestorven plantsoen wordt betoelaagd. 

Bedrag van de subsidie
voor het onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:

 • haag: 0.50 EUR per lopende meter; de subsidie is om de twee jaar toekenbaar. De subsidie bedraagt 0.25 EUR per lopende meter voor iedere aanpalende, indien de haag door beide aanpalenden wordt onderhouden.
 • houtkant : 1.25 EUR per lopende meter; de subsidie is om de 5 jaar toekenbaar
 • voor het knotten van een knotbomenrij: 2.5 EUR per knotboom; de subsidie is om de 5 jaar toekenbaar.De subsidie bedraagt maximaal 250 EUR per aanvrager. (behoudens wanneer de aanplanting geschiedt op de scheiding van twee percelen, waardoor het bedrag gehalveerd wordt.) 

Voor de aanplant kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:

 • voor een haag: 2.5 EUR/meter
 • voor houtkanten: 2 EUR / meter
 • voor een bomenrij: 2,5 EUR /boom 
 • voor hoogstammige fruitbomen: 7.5 EUR /boom

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Sint-Lievens-Houtem:
Sint-Lievens-Houtem
Sint-Lievens-Houtem
Sint-Lievens-Houtem
Sint-Lievens-Houtem
Sint-Lievens-Houtem
Sint-Lievens-Houtem premie premies