Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Sint-Niklaas: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Sint-Niklaas

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
tel03/780 31 90

Stedelijke aanpassingspremie

Voor wie?

Voor senioren (personen 65+). Zowel huurders, eigenaars als inwonende senioren komen in aanmerking. De aanvrager is gedomicilieerd en heeft de hoofdverblijfplaats op het adres waarop de aanvraag van toepassing is.

Inkomensvoorwaarden?

Er zijn geen inkomensgrenzen.

Wanneer aanvragen?

Ná het uitvoeren van de werken binnen het jaar na de factuurdatum.

Voor welke woningen?

Voor woningen met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner dan 1.200 EUR. De woning is een studio, een appartement of een gezinswoning. De premie heeft enkel betrekking op werken aan woningen of aan lokalen met een woonfunctie. De aanvrager heeft maximum één woning in volle eigendom of vruchtgebruik op het moment van de aanvraag.

Voor welke werken?

 • het aanleggen van een hellend vlak;
 • het aanbrengen van beugels, steunen, handgrepen;
 • het aanpassen van sanitaire voorzieningen in de badkamer;
 • het aanpassen van het toilet;
 • het aanpassen of voorzien van communicatiemiddelen onroerend door bestemming zoals parlofonie, videofonie, noodoproepsystemen;
 • het aanbrengen van ongevalpreventieve voorzieningen zijnde detectie van rook en koolstofmonoxide;
 • het aanpassen van keukenvoorzieningen;
 • het aanpassen van deuropeningen;
 • het aanpassen van stopcontacten en schakelaars.

Voor werken die specifiek ten behoeve van de beperkte mobiliteit of de handicap van de aanvrager werden uitgevoerd maar die niet voorkomen in deze opsomming, kan de aanvraag op gemotiveerd verzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

De premie wordt aangevraagd met een aanvraagformulier. De nodige bijlagen zijn:

 • de gedetailleerde, Nederlandstalige facturen van de uitgevoerde werken;
 • verklaring op eer dat de aanvrager maximum één woning in volle eigendom of in vruchtgebruik heeft op het moment van de aanvraag.

De factuurdatum is minder dan 1 jaar oud op datum van de premieaanvraag.

De factuur is gericht aan de aanvrager. De aard van de werken én het adres waar de aanpassingswerken zijn uitgevoerd, zijn duidelijk op de factuur vermeld. Afleveringsbons, kastickets, e.d. worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het premiebedrag.

Welke premiebedragen?

80% van het factuurbedrag met een maximum van 600 EUR per aanvraag. Het factuurbedrag moet minstens 125 EUR bedragen. Aan te vragen ná het uitvoeren van de werken binnen het jaar na factuurdatum.

Hoe vaak aanvragen?

De premie kan per woongelegenheid drie maal aangevraagd worden, op voorwaarde dat geen twee aanvragen betrekking hebben op dezelfde werken.

Zijn er specifieke voorwaarden?

De aanvrager stemt ermee in dat een afgevaardigde van het stadsbestuur een plaatsbezoek brengt aan de woning waarvoor de aanvrager de aanpassingspremie aanvraagt.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Sint-Niklaas:
Sint-Niklaas premie premies