Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Sint-Pieters-Leeuw: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Sint-Pieters-Leeuw

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
tel02/371 22 11

Huisvestingspremies (renovatie- en verbeteringspremie)

Binnen de perken van de daartoe op de gemeentebegroting uitgetrokken kredieten wordt, onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden, de volgende premies verleend:

Gemeentelijke renovatiepremie

  • aan particulieren die, binnen de sociale impulswijken zoals afgebakend op voormeld beleidsplan als sociale impulswijk in onze gemeente, een bestaande woning verbouwen of een niet-residentieel gebouw verbouwen tot woning.
  • aan particulieren die, binnen het herwaarderingsgebied zoals afgebakend in voormeld Ministerieel Besluit als herwaarderingsgebied in onze gemeente, een bestaande woning verbouwen of een niet-residentieel gebouw verbouwen tot woning.

Voorwaarden
De gemeentelijke renovatiepremie wordt onder de volgende voorwaarden toegekend:

  • het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager van 2 jaar voor de aanvraagdatum mag niet méér bedragen dan € 49.578,70. De aanvraagdatum is de datum waarop het aanvraagdossier ingediend wordt bij het gemeentebestuur.
  • het kadastraal inkomen van een woning mag niet meer dan € 1.115,52 bedragen.
  • de premie wordt enkel toegekend voor ernstige renovatiewerken. Aan het gebouw dient voor minimaal € 12.394,68 renovatiewerken uitgevoerd worden. Ter staving wordt een raming der werken gevoegd bij de aanvraag. Na uitvoering der werken mag de woning geen ernstige gebreken meer vertonen (dakbedekking, buitenschrijnwerk, elementaire sanitaire voorzieningen e.d.)
  • de werken moeten binnen de 5 jaar na het verkrijgen van de premie beëindigd worden.
  • de werken worden voor en na de uitvoering bezocht door de gemeentelijke architect.

Bedrag van de premie
De gemeentelijke renovatiepremie wordt vastgesteld op € 620 verhoogd met € 50 per kind ten laste. Een gehandicapt kind (minstens 66% invaliditeitspercentage) wordt voor twee kinderen ten laste gerekend.

Gemeentelijke verbeteringspremie

  • aan particulieren die op het grondgebied van de gemeente aan een bestaande woning aanpassingswerken uitvoeren voor bejaarden of gehandicapten of aan een andere woning verbeteringswerken uitvoeren en uit dien hoofde een verbeteringspremie of aanpassingspremie ontvangen van het Vlaamse Gewest en er het schriftelijk bewijs van leveren.

Bedrag van de premie
De gemeentelijke verbeteringspremie wordt vastgesteld op 10% van de toegekende premie van het Vlaamse Gewest met een maximum van € 250.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Sint-Pieters-Leeuw:
Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw premie premies