Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Stabroek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Stabroek

Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
tel03/210 11 30

Subsidie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorzien en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor het aanleggen, aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen, hoogstammige fruitbomen, bebossing en natuurontwikkelings- en milieueducatieve projecten.

Voorwaarden

 • De betoelaagbare projecten dienen gelegen te zijn op niet-bebouwde percelen in het landelijk gebied van de gemeente Stabroek. Onder landelijk gebied wordt verstaan de zones die op het Gewestplan, B.P.A. of R.U.P. aangeduid als agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat of parkgebied. Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor een toelage voor aanplant.
 • De lijnvormige aanplantingen, zoals hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen dienen te bestaan uit streekeigen bomen- en struiksoorten waarvan de lijst opgenomen werd in dit reglement. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop bij gemotiveerd advies afwijkingen toestaan.

Bedrag van de subsidie

Voor aanplant of aanleg kunnen volgende subsidies worden verstrekt:

 • Voor een haag, heg of houtkant: 0,5 euro per plant. De aanplanting van een haag, heg of houtkant dient een lengte van minimaal 50 m te hebben. De plantafstanden zijn: 0,3 tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en in houtkanten. Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm.
 • Voor een bomenrij: De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen. Voor knotbomen bedraagt deze afstand 5 tot 7 meter.
 • Hoogstammig beworteld plantgoed: 8 euro per boom. Het plantgoed heeft op 1 m boven het maaiveld een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm. De aanplanting betreft minstens 10 bomen.
 • Niet-bewortelde poten: 2 euro per stuk. De poten hebben op 1 m boven het maaiveld een stamomtrek van minstens 25 cm. De aanplanting betreft minstens 20 bomen.
 • Hoogstammige fruitbomen: 10 euro/stuk. Het plantgoed heeft een stamomtrek van minimum 8 tot 10 cm. Plantafstand: 5 tot 10 m. De aanplanting betreft minstens 15 hoogstamfruitbomen.
 • Bebossing met streekeigen soorten: 25 euro/are.
 • Voor de aanleg van een veedrinkpoel voor vee, met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van minimaal 40 m² en voldoende diep om het jaar rond water te bevatten: 5 euro/m³.

Voor onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:

 • Voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 50 meter: 0,50 euro per lopende meter. De toelage is om de 2 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor een onderhoudssnoei van een heg of een houtkant met een lengte van minimaal 25 meter: 2,50 euro per lopende meter. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor het knotten van een knotbomenrij: 10 euro per boom. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
 • Voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel, ten einde het jaar rond water te bevatten: 5 euro/m³.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Stabroek:
Stabroek
Stabroek
Stabroek
Stabroek
Stabroek
Stabroek premie premies