Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Tervuren: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Tervuren

Markt 7a
3080 Tervuren
tel02/769 20 11

Premie voor een mulchmaaier of -kit

Tot uitputting van de kredieten, verleent de Intercommunale Interrand, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, een subsidie voor de aankoop van mulch- of combimaaiers of mulchkits.

De betoelaging wordt slechts éénmalig per gezinssamenstelling of vereniging en enkel aan gedomicilieerden op het grondgebied van de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren toegekend of aan door deze gemeenten erkende socio-culturele, jeugd- of sportverenigingen.

Voorwaarden
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de mulch- of combimaaier voldoen aan de volgende eisen:

 • aankoop na de datum van goedkeuring van het project door de bestendige deputatie (31.05.12)
 • CE-markering (veiligheid)
 • de maaier kan
  • ofwel zowel mulchmaaien als gras maaien met opvang in een opvangbox=combimaaier
  • ofwel enkel mulchmaaien=mulchmaaien
 • het maximum "gegarandeerd geluidsvermogen" gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG mag niet hoger zijn dan de vermelde grenswaarde:
  • Maaibreedte kleiner of gelijk aan 50 cm: 96 dB(A)
  • Maaibreedte groter dan 50 cm en kleiner of gelijk aan 70 cm: 98 dB(A)
  • Maaibreedte groter dan 70 cm en kleiner of gelijk aan 120 cm: 100 dB(A)
  • Maaibreedte groter dan 120 cm: 105 dB(A)

Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de mulchkit voldoen aan de volgende eisen:

 • mulchkit waarmee een gewone grasmaaier zonder mulchingfunctie kan worden uitgerust bestaande uit een door de fabrikant voor het model en merk voorziene mes en/of afvoerstop (in de catalogus aangemerkt als mulchkit of gelijkwaardig.


Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt :

 • Mulch- of combimaaier: 10 % op het netto aankoopbedrag (zonder BTW) van de maaier, met een maximum van 100 euro
 • Mulchkit: 50 % op het netto aankoopbedrag (zonder BTW) van de mulchkit, met een maximum van 50 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Tervuren:
Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren premie premies