Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Tervuren: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Tervuren

Markt 7a
3080 Tervuren
tel02/769 20 11

Premie voor een hemelwaterinstallatie

Voorwaarden

  • De subsidie voor een hemelwaterinstallatie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor afkoppeling zonder hergebruik maar wel met deze voor groendaken.
  • De hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen' van het Vlaamse gewest.
  • Het volume van de nieuw te plaatsen hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter.
  • Het gebruik van het in de waterput opgevangen water is verplicht door de installatie van een pomp waarop ten minste twee aftappunten met een minimale aansluiting van tenminste 1 toilet en wasmachine of kranen, zijn aangesloten.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. Indien dit niet mogelijk is, kan de overloop ook afgeleid worden naar een gracht, beek of waterloop. Wanneer een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is, mag de overloop op de RWA-leiding aangesloten worden. Enkel bij gebrek aan één deze opties, mag de overloop van de hemelwaterput worden aangesloten op de gemengde riolering.
  • Er dient een gunstig keuringsattest opgemaakt te worden na de uitvoering van de werken.

Bedrag van de premie

De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw bedraagt maximum 1000 euro en wordt vastgelegd op basis van bewijsbare facturen of rekeningen van gemaakte kosten. Indien de bewezen kosten minder bedragen dna € 100 wordt de subsidie beperkt tot de bewezen kosten.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Tervuren:
Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren
Tervuren premie premies