Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Tielt: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Tielt

Markt 13
8700 Tielt
tel051/428181

Aanpassingspremie voor handelszaken

Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting uitgetrokken en goedgekeurde kredieten, ingeschreven op de begrotingspost 530.321-01, verleent het Stadsbestuur van Tielt een premie voor het aanpassen of verbouwen van handelspanden (inbegrepen vrije beroepen en diensten), wanneer aanpassingswerken worden uitgevoerd zoals hieronder omschreven en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden in het onderhavig reglement bepaald.

Werken
De volgende werken worden betoelaagd:

 • A1 – Het voorzien van een toilet voor rolstoelgebruikers;
 • A2 – Het toegankelijk maken van de handelsruimte voor rolstoelgebruikers door het vernieuwen of verbouwen van de inkomdeur;
 • A3 – Het toegankelijk maken van de handelsruimte voor rolstoelgebruikers door het verlagen van de inkomdorpel of het voorzien van een helling binnen de rooilijn.

Voorwaarden

 • A1 is betoelaagbaar indien voldaan is of wordt aan A2 en A3; A2 is betoelaagbaar indien aan A3 voldaan is of wordt; A3 is betoelaagbaar indien aan A2 voldaan is of wordt.
 • criteria voor A1 (toilet):
  • het toilet is bereikbaar voor rolstoelgebruikers;
  • er is een vrije doorgangsbreedte van minimum 0,90 m;
  • de wc-ruimte moet een draaicirkel hebben van minimum 1,50 meter vrij van obstakels;
  • aan minstens één zijde van de toiletpot moet er een vrije ruimte zijn van minimum 90 cm;
  • het toilet zelf is geschikt voor rolstoelgebruikers;
  • er zijn handgrepen voorzien.
 • criteria voor A2 (inkom):
  • ter hoogte van de inkomdeur van de handelsruimte moet een minimum vrije horizontale bewegingsruimte zijn van minimum 1,20 m breedte en minimum 1,50 lengte;
  • de vrije doorgangsbreedte van de deur moet minstens 0,90 m zijn.
 • criteria voor A3 (dorpel):
  • ter hoogte van de inkom is een maximale opstap van 2 cm;
  • ter hoogte van de inkom is een helling van maximum 7% voor een maximale lengte van 5 m en een helling van maximum 5% voor een maximale lengte van 10 m in één stuk.

Bedrag van de premie
De premie, die per geval slechts éénmaal per handelspand verkregen kan worden, bedraagt 60% van de werkelijk betaalde kosten, die bewezen worden met facturen van de geregistreerde aannemer(s). De maximale premie bedraagt:

 • In geval A1: 500,00 euro
 • In geval A2: 500,00 euro
 • In geval A3: 500,00 euro

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Tielt:
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt premie premies