Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Tielt: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Tielt

Markt 13
8700 Tielt
tel051/428181

Subsidie Wonen boven Winkels

Voorwaarden

 • Dit is enkel van toepassing voor het kernwinkelgebied: zijnde Kortrijkstraat – Markt – 1 e deel Ieperstraat (van huisnummer 1 t.e.m. 9 en van huisnummer 2 t.e.m. 16) - Bruggestraat (van Markt tot a an Kerkstraat; t.e.m. huisnummer 28 en t.e.m. huisnummer 35.
 • De kosten voor werken en/of materialen moeten tenminste 3.000 euro (btw exclusief) bedragen om voor een premie in aanmerking te komen.
 • De maximaal in aanmerking komende kostprijs wordt bepaald op 4.000 euro (btw exclusief) voor het installeren van sanitair en op 6.000 euro (btw exclusief) voor het vernieuwen van de dakbedekking.
 • Enkel werken voor panden waar is voorzien of wordt voorzien in een aparte individuele of gemeenschappelijke toegang naar de te renoveren woongelegenheden op de verdiepingen, komen in aanmerking.
 • Volgende werken komen in aanmerking voor een premie:
  • het toegankelijk maken van de bovenverdieping vanaf de openbare weg of publieke ruimte;
  • het aansluiten op het openbaar rioleringsnet;
  • het vernieuwen van de dakbedekking;
  • het isoleren van de dakverdieping;
  • het vernieuwen van de goten;
  • het plaatsen van binnenmuren;
  • het plaatsen van deuren;
  • het plaatsen en/of vernieuwen van ramen;
  • het installeren van sanitair, elektriciteit, gas, radio en tv-distributie en waterleiding;
  • noodzakelijke werken ten behoeve van de brandveiligheid;
  • het verbouwen en/of opsplitsen van bestaande woongelegenheden.
 • Onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken komen niet in aanmerking voor de toekenning van de premie.
 • De werken moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de decretale en reglementaire voorschriften.
 • De ingerichte woongelegenheid moet voldoen aan de decretale en reglementaire normen inzake kwaliteit en veiligheid.
 • De woongelegenheden moeten beschikken over afzonderlijke meters voor het opnemen van elektriciteit-, gas- en waterverbruik.

Bedrag van de premie

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 40% van het totaal bedrag (btw exclusief) van de voorgelegde en voor betoelaging aanvaarde facturen betreffende arbeidsloon en materialen. De premie wordt evenwel beperkt tot een maximaal bedrag van 3.000 euro per gerealiseerde woongelegenheid en 6.000 euro per pand en dit éénmaal per 10 jaar. De premie is niet cumuleerbaar met andere stedelijke premies.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Tielt:
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt premie premies