Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Tongeren: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Tongeren

Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren
tel012/80 01 54

Premie voor de aanleg straatgeveltuinen

Voorwaarden

  • Een premie kan worden toegekend, binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, voor de aanleg van een straatgeveltuin op de openbare ruimte, op voorwaarde dat hiervoor een machtiging werd uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen. Bij onvoldoende kredieten bestaat de mogelijkheid om de uitbetaling over te hevelen naar het volgende jaar.
  • De aanvraag tot het bekomen van de premie dient te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen en dient vergezeld te zijn van de nodige informatie en bewijzen die nodig zijn voor het toekennen van de premie. Het stadsbestuur stelt de aanvraagformulieren ter beschikking.
  • Het aanvraagformulier dient samen met de originele factuur van aankoop/ aankoopbewijs, binnen de 30 dagen na aankoop van de materialen, planten en toebehoren ingediend te worden bij de milieudienst. Een bevoegde ambtenaar kan zich van de toestand ter plaatse gaan vergewissen.
  • Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de toelage en kan de ten onrechte toegekende premie worden teruggevorderd.
  • Per woning/adres kan slechts éénmaal een premie worden toegekend. De aanvrager moet gerechtigd zijn om de aanleg van de straatgeveltuin uit te voeren waarvoor de premieaanvraag wordt ingediend.

Bedrag van de premie

Het bedrag van de premie stemt overeen met 75 % van het totaal van de uitgaven besteed voor de aankoop van de aangelegde planten en materialen, met een maximum van €75 per woning.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Tongeren:
Tongeren
Tongeren
Tongeren
Tongeren
Tongeren
Tongeren premie premies